nieuws

Directeuren zoeken naar versterking concurrentiepositie

bouwbreed

Het voorjaarscongres van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen NCD, dat op 20 april in het Congresgebouw Den Haag zal worden gehouden, zal zijn gericht op het zoeken naar mogelijkheden om de concurrentiepositie van Nederland te handhaven. In workshops , samengesteld naar branche, bespreken de deelnemers de aanbevelingen van het door het ministerie van EZ gehouden platform Globalisering.

Een der workshops zal speciaal gaan over de bouwnijverheid en worden voorgezeten door ing. H.P. Barth, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf.

De sessies van de workshops worden voorafgegaan door inleidingen van staatssecretaris Van Rooy van EZ, VNO-voorzitter Rinnooy Kan en FNV-voorzitter Stekelenburg.

Meer informatie is te verkrijgen via tel. 020-6580200.

Reageer op dit artikel