nieuws

China versoepelt regels vastgoed

bouwbreed

De Chinese regering wil wet en regel inzake vastgoed zodanig wijzigen dat buitenlandse investeerders een belangrijker rol ke spelen in het ontwikkelen van bouwgrond. Peking overweegt het verminderen van de beperkingen te koppelen aan het vergroten van de mogelijkheden voor de toeristische industrie.

De regering zegt de gang van buitenlands kapitaal naar Chinees vastgoed meer dan nauwlettend te volgen. Aan het vrijgeven van deze sector valt niet te denken. In het geval van de toeristische industrie hoopt China buitenlandse investeerders te trekken voor elf door de staat aangewezen locaties.

Buitenlanders krijgen voorts toestemming om in Sjanghai, Peking, Tianjin, Dalian, Qingdao, Guangzhou en de vijf Speciale Economische Zones een of twee gezamenlijke supermarkten op te zetten.

Investeringen in de groothandel zijn niet toegestaan. Bij de supermarkten valt te denken aan gezamenlijke ondernemingen of cooperaties. Winkels mogen niet volledig in buitenlandse handen zijn.

Peking staat de volledige buitenlandse financiering van onder meer speciale havenvoorzieningen daarentegen wel toe. Voorts roept de regering buitenlandse financiers op meer te investeren in het beheer van autosnelwegen, spoorwegen en havenfaciliteiten.

Reageer op dit artikel