nieuws

Bouw is bedrijfstak met minste automatisering

bouwbreed Premium

De bouw is de bedrijfstak met de minste automatisering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg. Slechts bij de grote bouwbedrijven vindt een beperkte inhaalslag plaats. De kleine bouwbedrijven lopen nog net zoveel achter als tien jaar geleden.

De bouw beschikt over minder computers dan elke andere bedrijfstak. Ook is van al het personeel in de bouw, inclusief de installatiebedrijven, slechts 0,5% werkzaam in de automatisering. Voor alle bedrijfstakken samen is dit 2%. In de zakelijke dienstverlening is ruim 5% automatiseerder en in de delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven 1,5%.

Het aantal computers met een aanschafwaarde tot f. 20000 in de bouw, inclusief de installatiebedrijven, zal eind 1994 naar verwachting ca. 44700 bedragen. In de zakelijke dienstverlening zijn er dan 365000 en in de delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven 221000. In alle bedrijfstakken samen zijn er eind dit jaar 953000 computers tot f. 20000 in gebruik. Computers van meer dan f. 1 miljoen komen in de bouw nauwelijks voor. De statistieken melden er slechts een, tegen 904 in alle bedrijfstakken samen.

Nog scherper tekent de beperkte automatisering in de bouw zich af als het gaat om de inzet van automatiseringspersoneel. In de bouw, inclusief de installatiebedrijven, werken eind 1994 slechts 1948 automatiseerders. Zij verzorgen de systemen voor naar schatting 55000 gebruikers.

Tegenstelling

Deze aantallen staan in schrille tegenstelling tot het automatiseringspersoneel in de zakelijke dienstverlening (47899) en in de delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven (14339). In alle bedrijfstakken samen werken eind 1994 zo’n 82000 automatiseerders. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en zijn gebaseerd op prognoses van de bedrijven.

De groei van de automatisering in bouwbedrijven van 5 tot 20 werknemers houdt ongeveer gelijke tred met die in andere bedrijfstakken. Bij de grote bouw- en installatiebedrijven van 100 en meer medewerkers vindt echter een inhaalslag plaats. Ten opzichte van 1985 zijn de automatiseringskosten daar toegenomen tot 283%. In de zakelijke dienstverlening is dit 228% en in de delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven 174%. Voor bedrijven van 100 en meer medewerkers uit alle bedrijven is dit 200%. Omdat een groot deel van de bouw uit kleine bedrijven bestaat, is de conclusie dat de bouw als geheel haar achterstand op het gebied van automatisering heeft behouden, gerechtvaardigd.

Reageer op dit artikel