nieuws

Boesten verplicht tot renovatie koetshuis

bouwbreed Premium

Op 1 juli 1994 moet het Geleense aannemersbedrijf Boesten met de renovatie van het monumentale koetshuis bij Villa Aalbeek beginnen. Dat is de eis die de gemeente Nuth heeft gesteld.

De aannemer heeft zich krachtens een verstrekte bankgarantie aan de gemeente Nuth hiertoe verplicht. Deze dreigt verloren te gaan als niet met de werkzaamheden wordt begonnen.

Het feit dat Boesten op 10 juni 1992 het koetshuis en ondergrond heeft verkocht aan het Haagse architectenbureau Meijsen verandert niets aan deze door een raadsbesluit bekrachtigde verplichting.

Boesten kocht, snel na de ontruiming van het klooster in 1977, het totale complex. Diverse verbouwplannen die de aannemer liet opstellen, keurde de gemeente Nuth af. Twee jaar geleden kreeg hij toestemming om na de sloop van het klooster, tien vrije sector-woningen op het terrein te bouwen. De gemeente stond toe dat hij twee woningen bouwde en dan met de restauratie zou beginnen.

Inmiddels zijn alle bouwkavels verkocht en is de helft bebouwd. Boesten voert als excuus aan dat hij niet eerder met de werkzaamheden kon beginnen omdat architect Meijsen geen opdracht heeft gegeven.

De architect beroept zich op langdurige procedures die de nodige vergunningen vergen. Meijsen wil na de restauratie in het koetshuis gaan wonen en heeft recent een bouwvergunning aangevraagd.

Het bouwplan is door de Welstands-Monumenten-Commissie District Beek goedgekeurd. Een nieuwe domper is dat het Provinciaal Bestuur geen reden heeft gezien om het Koetshuis op de provinciale monumentenlijst te plaatsen en de restauratie ook niet voor provinciale subsidie in aanmerking komt. Meijsen heeft hiertegen bezwaar aangetekend.

Reageer op dit artikel