nieuws

Betondorp werkt aan een leefbare toekomst

bouwbreed

In en rond de speeltuin aan het Onderlangs in Betondorp (Tuindorp Watergraafsmeer) wordt zondag 29 mei een groot intercultureel festival gehouden. Dit feest is een opwarmer voor de viering van het zeventigjarig bestaan van Betondorp in 1995. Enkele weken geleden werd een onderzoeksrapport ‘Uitzicht voor Betondorp’ gepresenteerd; een verslag van het onderzoek naar een leefbare toekomst van Betondorp.

Aanleiding voor het onderzoek was de achteruitgang van de leefsituatie in Betondorp. De wijk, ingesloten door de Nieuwe Oosterbegraafplaats, de Middenweg en de Ringweg, ligt behoorlijk geisoleerd. De bewoners zijn erg honkvast, waardoor meer dan de helft van de bewoners ouder is dan vijftig jaar en er weinig instroom van gezinnen met jonge kinderen is.

De laatste jaren klinken er veel ontevreden geluiden uit Betondorp. Bewoners voelen zich, ondanks een laag criminaliteitscijfer, onveilig. Over de verkeerssituatie is men slecht te spreken; er wordt te hard gereden en overal worden auto’s op de stoepen geparkeerd.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde Lens-methode waarmee de mogelijkheden van een buurt naar boven gehaald ke worden.

Deskundig

Bij deze methode wordt, behalve van deskundigen, veel gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van bewoners. Ongeveer tachtig Betondorpers hebben meegewerkt. Zij hebben vragenlijsten ingevuld en aan groepsdiscussies meegedaan.

Volgens Fred Schoots, een van de onderzoekers, is met name de methode bij veel bewoners sterk aangeslagen. De deelnemers aan het onderzoek discussieren met elkaar over een aantal stellingen. Een stelling als ‘de bibliotheek moet blijven’ krijgt veel steun. Duidelijk naar voren komt dat de Watergraafsmeerschool niet gesloten mag worden en wordt ervaren als het hart van het dorp.

Gedragsregels

Ook wordt duidelijk dat in Betondorp bepaalde, ongeschreven gedragsregels gelden. Nieuwe bewoners zouden beter op de hoogte gebracht moeten worden van die regels. De onderzoekers leggen vervolgens een aantal maatregelen voor aan discussiegroepen. Daarbij wordt gekeken naar de financiele en organisatorische haalbaarheid van de voorstellen. Op basis daarvan kan een perspectief voor een leefbare toekomst beschreven worden.

Alle maatregelen zijn er op gericht het samenleven te verbeteren, het isolement op te heffen en de vergrijzing tegen te gaan. Op het gebied van de uitvoering is nog heel wat te doen. De politieke partijen hebben allemaal hun medewerking toegezegd. De Werkgroep Betondorp zal hen en de andere instellingen die met Betondorp te maken hebben, regelmatig vragen om verantwoording af te leggen.

Te geisoleerd

Jarenlang is er hard gewerkt aan de renovatievan Betondorp. In grote lijnen ziet het er allemaal weer goed uit. Maar is dat voldoende? Tuindorp Water- graafsmeer heeft meer nodig. De bibliotheek bijvoorbeeld, een openbare school, winkels, begaanbare voetpaden, goed openbaar vervoer. Zonder die voorzieningen kan het dorp niet. Daar ligt het te geisoleerd voor.

In en rond Betondorp is er de afgelopen jaren veel gebeurd. De aanleg van de ringweg, het vertrek van Ajax, het wel of niet sluiten van de Watergraafsmeerschool, genoeg om drukte over te maken.

Voor de eeuwwisseling moet er duidelijkheid komen over de verbetering van de sociale veiligheid in Betondorp. De buurtpreventiegroep en de buurtbeheerder ke gerichter werken. Wellicht kan de politie een spreekuur beginnen in het dorp, net zoals dat onlangs in Amsteldorp van start is gegaan.

Zorgcentrum

De Watergraafsmeerschool moet proberen weer zo veel mogelijk leerlingen te trekken uit Betondorp. Meer activiteiten voor jongeren zijn gewenst, zowel op cultureel als op sportgebied.

De speeltuin heeft een opknapbeurt nodig. En voor ouderen moet een Zorgcentrum gecreeerd worden. Deze en andere maatregelen ke binnen vijf jaar gerealiseerd worden door onder andere de stichting Welzijn, de werkgroep Betondorp en het Willem Dreeshuis.

Daarom is het geen gek idee om een groot internationaal festival te houden. Het doel daarvan is dat de bewoners van Betondorp en andere belangstellenden via muziek, sport, spel en dans elkaar ontmoeten. De verschillende culturele uitingen staan daarbij centraal.

Iedereen die geinteresseerd is in de geschiedenis van de wijk wijzen we op het boek van Derk de Jonge ‘Op verkenning in de betonwoestijn’ dat bij de Delftse Universitaire Pers verscheen.

Leeszaal en bibliotheek aan de Brink in het Betondorp.

Reageer op dit artikel