nieuws

Baggeractiviteiten van de Ham zitten fors in de lift

bouwbreed

De baggeractiviteiten van de Hollandsche Beton Groep (HBG), ondergebracht in de Hollandsche Aanneming Maatschappij (Ham), zijn vorig jaar met 7 procent gegroeid tot f. 590 miljoen. In het vrijdag gepubliceerde jaarverslag 1993 van HBG wordt gemeld “dat men een zeer goed resultaat heeft behaald”.

Inmiddels draagt Ham voor 11 procent bij aan de totale omzet. De bijdrage aan de winst ligt aanzienlijk hoger.

Volgens het Rijswijkse bouwconcern droeg de hoge bezettingsgraad van met name de hopperzuigers hieraan bij. Concurrent Boskalis Westminster meldde overigens gisteren dat de bezettingsgraad van haar vloot is opgelopen naar 40 weken, terwijl het gemiddelde op 30 ligt.

Ham verwacht voor 1994 een vergelijkbaar resultaat bij een gelijkblijvende omzet. De mogelijke baggerorder in Argentinie van f. 1miljard zal niet in deze cijfers worden verwerkt.

De baggertak neemt pas winst als het po eenmaal goed op gang is.

Volgens ing. R. van Gelder, voorzitter raad van bestuur Koninklijke Boskalis Westminster, heeft de baggerklus een omvang van f. 400 miljoen, waarvan f. 250 miljoen onderhoud is. Het leeuwedeel behelst het exploiteren van de rivier De La Plata. Zijn onderneming is buiten de boot gevallen ten gunste van de Ham. “We wilden klare wijn. In onze optiek werden teveel risico’s richting de concessiehouder geschoven.”

Reageer op dit artikel