nieuws

Akkoord over woningbouw in regio Arnhem/Nijmegen

bouwbreed

De bewindslieden van VROM hebben met het bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) een akkoord bereikt over de bouw van 24000 woningen in de periode 1995-2005. Het rijk zal een bedrag van f. 103,5 miljoen bijgedragen in de grondkosten.

Het is de bedoeling dat nog voor 1 mei een startconvenant tussen de betrokken partijen wordt gesloten, dat zo snel mogelijk daarna dient te worden vertaald in een uitvoeringscontract.

De overeenstemming tussen KAN en VROM heeft minister Alders gisterenavond bekend gemaakt in een spoeddebat met de Tweede Kamer over de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.

Daags voor het debat had de bewindsman al een brief aan de Kamer over de omstreden locatie Zenderpark gestuurd, waaruit blijkt dat hij zijn verzet tegen de Utrechtse bouwlocatie Zenderpark (3500 woningen) heeft opgegeven.

De grens van het Groene Hart zal nu zodanig worden aangepast dat Zenderpark erbuiten komt te liggen, zo laat Alders weten.

Navraag bij de diverse fracties, voorafgaand aan het Kamerdebat (dat na sluiting van deze krant werd gehouden), leerde dat in ieder geval de VVD en D66 met moties zullen komen die betrekking hebben op de uitvoering van de Vinex. VVD-woordvoerster Verbugt vraagt in haar motie de regering alle financiele en andere knelpunten en ervaringen bij de Vinex-onderhandelingen nog voor de kabinetsformatie op een rij te zetten.

Herwaardering

Dat zou wat de VVD betreft tot een herwaardering van de Vinex ke leiden. De overige fractie wilden niet bij voorbaat hun steun betuigen aan deze motie. Wel lieten de regeringsfracties CDA en PvdA weten dat ook zij bezorgd zijn over de uitvoering van het Vinex-beleid. CDAwoordvoerder Koetje stelde in dit verband niet zomaar te accepteren dat de doelstelling uit de Trendbrief (terugdringing woningtekort in 2000 tot 2%) is losgelaten door de bewindslieden van VROM. Hij zei een motie te overwegen.

D66-woordvoerster Versnel-Schmitz zou een motie indienen over de verhouding 70%-30% als norm voor het soort woningen dat op Vinex-locaties moet worden gebouwd. Uitgangspunt is dat minimaal 70% in de ongesubsidieerde sector wordt gebouwd. D66 wil deze norm enigszins aanpassen.

Reageer op dit artikel