nieuws

Zuid-Holland reserveert ruimte voor Lickebaert

bouwbreed

GS van Zuid-Holland willen een ruimtelijke reservering vasthouden voor de stortplaats Lickebaert zolang er geen volledige zekerheid bestaat over een alternatief. Het college antwoordde dit op vragen van de VVD-fractie in PS.

De leden vroegen zich af of milieugedeputeerde Van der Vlist geen onnodige verwarring schiep met uitlatingen over het niet doorgaan van Lickebaert als stortplaats.

Deze verwarring zou temeer ke onmtstaan omdat de gedeputeerde tevens president-commissaris van het provinciale afvalverwerkingsbedrijf Proav is. GS menen dat de uitspraken de belangen van Proav niet schaden.

Volgens de VVD-fractie zou dat wel het geval ke zijn wanneer Lickebaert niet doorgaat en het recreatieschap Delfland naleving van het contract eist. Het schap loopt bij het afzien van de plannen enkele tientallen miljoenen mis.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels