nieuws

Waterschapsbank heeft goed jaar achter de rug

bouwbreed

De Nederlandse Waterschapsbank heeft 1993 afgesloten met een “bijzonder gunstig resultaat”. De rentebaten, die nagenoeg geheel de inkomsten uitmaken, namen met ruim 31 procent toe van f. 85,1 miljoen in 1992 tot f. 111,8 miljoen in 1993.

Dat kwam door voortgaande verbetering van de rentemarge en door nieuwe kredietverlening. Aan extra aflossingen (van hoogrentende leningen) kon meer worden terugbetaald dan werd ontvangen. De nettowinst ging van f. 72,9 miljoen naar f. 98 miljoen. Onder ongewijzigde omstandigheden zouden de rentebaten in 1994 nog verder ke toenemen. Daarom verwacht de bank voor dit jaar opnieuw stijging van de resultaten.

Reageer op dit artikel