nieuws

Venlo schrapt bouw van 400 woningen

bouwbreed

De gemeente Venlo heeft 400 woningen geschrapt uit het stadsvernieuwingsplan Venlo-Zuid. Het gebied Nieuw Erven wordt voorlopig niet bebouwd. In Venlo-Zuid is ruimte voor de bouw van 2000 woningen.

Door een stapje terug te doen en 1600 woningen te bouwen voldoet de gemeente aan de rijksnormen voor het aantal woningen per ha.

De voorwaarde waaronder Venlo subsidie ontvangt is dat tot het jaar 2004 niet met de bouw in Nieuw Erven mag worden begonnen. Gebeurt dit toch dan moet de rijkssubsidie worden terugbetaald. Een andere voorwaarde is dat Venlo nog dit jaar met de woningbouw een begin maakt.

Reageer op dit artikel