nieuws

Utrecht controleert regelmatig afvaltransport

bouwbreed

Aan de poort van de stortplaatsen Omega in Wilnis, Smink Afvalverwerking in Hoogland en Gebr. Tammer in Soesterberg heeft de provincie Utrecht een controle-actie gehouden. Hetzelfde gebeurde bij de puinbrekers van Benthum en Theo Pauw in Utrecht. Daaruit bleek dat 323 van de 375 vrachten volgens de regels verliepen.

In ongeveer 50 gevallen waren de papieren niet goed of niet volledig ingevuld. Slechts bij enkele vrachten ontbraken de papieren. Bij een soortgelijke actie eind december trof de provincie nog bijna 1 op de 10 vrachten zonder papieren aan. Voor de wat zwaardere gevallen werd proces verbaal opgemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar verstrekt de provincie niet alleen meer informatie en instructie maar treedt ze zo nodig streng op. Het ligt in de bedoeling de poortcontrole dit jaar met enige regelmaat te herhalen. Deze acties hangen samen met de grootscheepse afvaltransportcontrole Milieu Onderweg van 10 november 1993. De provincie wil met deze acties laten zien dat men de uitvoering van de Verordening Bedrijfsafvalstoffen serieus neemt.

Reageer op dit artikel