nieuws

Strukton toegevoegd aan Boortunnelcombinatie

bouwbreed

Strukton Betonbouw heeft zich bij de Boortunnelcombinatie (BTC) aangesloten. De aannemerscombinatie heeft hiermee, aldus een woordvoerder, “de maximale waterbouwkundige krachten gebundeld die nodig zijn voor de uitvoering van concrete boortunnelpoen”.

Volgens Strukton Betonbouw, een dochter van de Strukton Groep NV in Maarssen, bestaan er momenteel concrete mogelijkheden voor het realiseren van boortunnels in Nederland, zoals de Botlektunnel.

Daarnaast wordt er in het kader van de investeringsimpuls voor kennisinfrastructuur zo’n f. 40 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar ondergronds bouwen.

Heinenoord

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat deelt daarnaast mee dat er met de BTC momenteel ‘gepraat’ wordt over de aanleg van de langzaam-verkeerstunnel Heinenoord, die door minister Maij als proefpo voor geboorde tunnels is bestempeld en waarvoor eveneens extra geld wordt uitgetrokken. Volgens een woordvoerder van het ministerie zal de gunning voor de aanleg van deze tunnel medio dit jaar plaatsvinden.

Een woordvoerder van BTC laat overigens weten dat het hier gaat om de ‘oude’ Boortunnelcombinatie, dus zonder Strukton. “De nieuwe BTC is in eerste instantie opgericht om bij te dragen aan duurzaam onderzoek naar geboorde tunnels.”

Kenniscentrum

Nederland lijkt nu dus serieus aan de slag te gaan met ondergronds bouwen. Het zal echter nog minstens tot volgend jaar duren voordat er een heus kenniscentrum (en leerstoel aan de TU-Delft) voor ondergronds bouwen bestaat. Momenteel is de aanwezige kennis nog verdeeld over bedrijfsleven (ingenieursbureaus, aannemers), overheid (Verkeer en Waterstaat, VROM), de TU’s en technische onderzoekscentra. Bedoeling is echter om te komen tot een kenniscentrum waar alle partijen zowel financieel als voor wat betreft kennis aan bijdragen. Een en ander laat nog op zich wachten omdat het het ministerie van Economische Zaken nog geen goedkeuring heeft gegeven aan de subsidie-aanvraag voor dit centrum dat is ingediend door het Civieltechnisch Centrum Uitvoering en Research en Regelgeving (CUR). De partijen die het centrum moeten vormen zijn het er namelijk niet over eens of er een apart centrum moet worden opgericht of dat het kan worden ondergebracht bij een bestaand technisch onderzoekscentrum, waarbij de CUR dan voor de hand zou liggen.

“De CUR verwacht op korte termijn overeenstemming hierover te krijgen, waarna de definitieve aanvraag nog dit voorjaar de deur uit kan”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels