nieuws

SBVN niet representatief voor isolatie-bedrijfstak

bouwbreed

“Het is onjuist, zoals de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) stelt, dat de Rijksoverheid geen oor heeft voor de argumenten van de SBVN of dat vloerisolatie minder aandacht zou krijgen dan andere vormen van isolatie. SBVN is overigens niet representatief voor de isolatie-bedrijfstak.

Dat schrijft minister Andriessen van EZ aan de Tweede Kamer naar aanleiding van opmerkingen van Kamerleden in de Uitgebreide Commissievergadering Vervolgnota Energiebesparing eind februari. Die vroegen opheldering over de klacht van deze stichting dat ze niet serieus zou worden genomen.

Volgens de bewindsman is en wordt er serieus gereageerd op problemen en suggesties voor oplossingen. “Maar dat wil niet zeggen dat alle alles suggesties van de SBVN ook worden overgenomen.”

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er al jaren lang intensieve contacten bestaan tussen de ministeries van EZ en VROM, en de SBVN en er een omvangrijke correspondentie bestaat.

“Overigens moet wel bedacht worden dat deze stichting niet gezien kan worden als de vertegenwoordiger van de vloerisolatiebedrijven in Nederland”, zo kan de minister niet nalaten er aan toe te voegen.

Zijn antwoorden gaan dan ook vergezeld van een afschrift van een brief van de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland ‘VENIN’ in Apeldoorn van juni vorig jaar, waarin de leden van de VENIN en de leden van Pur Institu , die ruim 80% van de na-isolatiemarkt vertegenwoordigen, verklaren zich volledig te distantieren van alle publikaties die door de SBVN worden verspreid. “Het steeds weer uit zijn verband rukken van allerlei onderzoeken, heeft in de ogen van eerder genoemde verenigingen van de SBVN een ongeloofwaardige stichting gemaakt”, aldus deze brief.

Reageer op dit artikel