nieuws

Sanering bodem Emmens kanaal vergt f. 15 mln

bouwbreed Premium

Baggerbedrijf Gebroeders Van den Herik uit Sliedrecht is begonnen met de voorbereiding van de sanering van de waterbodem van het Bargermeerkanaal bij Emmen.

De verantwoordelijke partijen voor de vervuiling van de bodem ramen de kosten op f. 15 miljoen. Gemeente Emmen, Akzo Fibers BV en Zuiveringschap Drenthe ondertekenen deze week een akkoord over de verdeling van de kosten.

Het is voor het eerst dat overheid en bedrijfsleven op vrijwillige basis een dergelijke sanering uitvoeren.

Het gaat om 100000 m3 bagger, verontreinigd met onder andere zware metalen en minerale olie.

Reageer op dit artikel