nieuws

RWS gaat zich veiligheid wegwerker aantrekken

bouwbreed

Rijkswaterstaat zegt toe consequenties te zullen trekken uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de veiligheid van wegwerkers. De in dit onderzoek aangetoonde levensgevaarlijke situaties waarin wegwerkers zich regelmatig bevinden is namelijk voor een groot deel te wijten aan de gebrekkige regelgeving van Rijkswaterstaat voor wegafzettingen.

Werken aan de weg is vaak levensbedreigend, zo concludeerde de Arbeidsinspectie in een onlangs afgerond onderzoek. Oorzaken hiervan zijn de werkdruk, het ’s nachts moeten werken en het feit dat het verkeer vaak met hoge snelheden op minieme afstanden van de wegwerkers langsrazen, zonder dat er van een deugdelijke wegafzetting sprake is. Rijkswaterstaat belooft in een eerste commentaar verbetering, maar zegt niet echt verbaasd te zijn over de uitkomsten. “Dat het werken aan de weg niet ongevaarlijk is was bij Rijkswaterstaat en andere betrokkenen reeds bekend. Nu de Arbeidsinspectie hierop nog eens de nadruk legt en een waarschuwing in onze richting heeft geuit zullen we ons dat zeker aantrekken.”

De dienst wil echter niet de volledige verantwoordelijkheid van de levensbedreigende werksituatie van de wegwerkers op zich nemen. Hij wijst ook in de richting van de aannemerij. Het plaatsen van de afzettingen, dat veelal in opdracht van Rijkswaterstaat door de uitvoerende aannemer wordt gedaan, gebeurt volgens hem niet altijd foutloos. Rijkswaterstaat verwijt de aannemers in dit verband gemakzucht. Ze zouden het voor korte tijd plaatsen van een afzetting zonde van de tijd vinden en daarom sommige werkzaamheden ‘even tussendoor’ uitvoeren.

De door de Arbeidsinspectie geconstateerde gevallen waarbij geen wegafzetting werd gebruikt f. waarbij de bewuste werken overigens meteen werden stilgelegdf. zijn volgens Rijkswaterstaat allemaal toe te schrijven aan deze gemakzucht. Rijkswaterstaat kondigt overigens wel maatregelen aan en zegt veel te verwachten van het binnenkort in te voeren Bouwprocesbesluit.

Bonden

De Bouwbond FNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps zeggen naar aanleiding van het onderzoek blij te zijn dat nu een onafhankelijke organisatie heeft aangetoond wat werknemers al jaren roepen. Het Zwarte Corps wijst erop maar liefst 25 jaar geleden een onderzoek te hebben uitgevoerd met ongeveer dezelfde uitkomsten. “Sinds die tijd is er echter weinig gebeurd”, zo constateert voorzitter L. Middendorp.

Beide bonden zeggen het een vreemde zaak te vinden dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk is voor de wegafzetting. T. Schrijver van de bouwbond FNV pleit er om die reden voor om de richtlijnen onder te brengen bij het ministerie van Sociale Zaken. Schrijver voegt eraan toe dat in het Bouwprocesbesluit een en ander beter moet zijn geregeld.

Het Zwarte Corps vindt tenslotte dat daar waar de opdrachtgever of de werkgever te weinig maatregelen treffen, waardoor er levensbedreigende situaties ontstaan, de werknemer het volste recht heeft zijn werkzaamheden op te schorten totdat de juiste maatregelen zijn getroffen.

Reageer op dit artikel