nieuws

PvdA tevreden over Vinex-resultaten

bouwbreed Premium

De PvdA is tevreden over de Vinex-onderhandelingsakkoorden die de bewindslieden Alders en Heerma met de stadsgewesten Amsterdam (ROA), Utrecht (RBU) en Haaglanden hebben afgesloten. Wel pleiten PvdA en D66 bij de aanpak van de bodemsanering voor een voorfinanciering door het rijk in afwachting van een verhaalprocedure.

In de eerste termijn van het mondeling overleg over de bouwstromen en de Vinex-onderhandelingsakkoorden bepleitte de partijen, met uitzondering van de VVD, voor het handhaven van de Vinex-doelstelling. Centraal tijdens het overleg stond de door Alders en Heerma opgestelde brief over de voortgang en beschikbaarheid van de bouwlocaties.

Zoals bekend stelde beide bewindslieden in deze rapportage vast dat de doelstelling, het terugbrengen van het woningtekort tot twee procent in het jaar 2000 met name in de Randstad niet zal worden gehaald.

VVD, CDA, D66 en PvdA stelde zich op het standpunt dat “alles uit de kast moet worden gehaald” om de bouwstroom te versnellen. PvdA, CDA en ook D66 noemde een oplopend woningtekort in zowel de regio Amsterdam als Utrecht onaanvaardbaar.Woordvoerder Van Gijssel van de PvdA zei te begrijpen dat de woningbouwcijfers tot en met 1997 niet meer ke worden “opgepoetst” maar vond wel dat in de daarop volgende periode zo veel mogelijk locaties tot ontwikkeling moeten worden gebracht.

Verburgt bepleitte namens de VVD dat gemeenten samen met provincie en rijk in nauwer overleg de vertragingen in de bouwstroom te lijf gaan. Zij herhaalde het standpunt van de VVD dat de teugels van de Vinex moeten worden gevierd.

Geschipperd

Ook D66-woordvoerster Versnel-Schmitz vond dat er best wel een beetje mocht worden “geschipperd” met de Vinex-doelstelling, met name dan waar het gaat om de compacte stad. Ook meende zij dat er op zowel de uitleggebieden als op binnenstedelijke locaties in grotere dichtheden moet worden gebouwd.

Voor wat betreft de bodemsanering deed Van Gijssel het voorstel dat het rijk de kosten hiervan moet voorfinancieren als er van verhaalmogelijkheden spraken is. “Dergelijke procedures kosten tijd wat vervolgens tot vertraging kan leiden”, zo lichtte hij zijn voorstel toe. Overigens maakte hij, als enige overigens, de bewindslieden een compliment met het tot standbrengen van de onderhandelingsakkoorden drie van de vier stadsgewesten.

Het debat was bij het sluiten van deze krant nog in volle gang.

Reageer op dit artikel