nieuws

Provincies bepleiten waarschuwingssysteem voor Markermeer

bouwbreed

De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben aan de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd het waarschuwingssysteem voor hoge waterstanden rond het IJsselmeer uit te breiden tot de gebieden rond het Markermeer. Het verzoek is het gevolg van de hoge waterstanden die in de afgelopen maanden in het Markermeer zijn opgetreden.

Voor de gebieden rond het Markermeer is er sprake van een situatie waarbij het risico van hoge waterpeilen in combinatie met opwaaiingseffecten vergelijkbaar is met de situatie rond het IJsselmeer. De afgelopen perioden, waarin zich verhoogde waterpeilen voordeden, is duidelijk geworden dat de risico’s voor het Markermeer niet onderschat mogen worden, aldus de beide provincies.

Reageer op dit artikel