nieuws

Prins Claus steunt actie Potsdam

bouwbreed Premium

Met de verschijning van een speciaal nummer van The Lighthouse Club over de renovatie van de Hollandse wijk in Potsdam start in feite de actie “Draagt uw steentje bij”. De daarvoor opgerichte Stichting Hollandsche Wijk Potsdam heeft intussen al toezeggingen in geld en natura voor een bedrag van ongeveer f. 70000.

Daarin is ook begrepen een gift van Prins Claus, die zeer geinteresseerd is in het werk van de stichting.

Het is de bedoeling dat vooral het bouwbedrijfsleven deze actie steunt. Een steentje bijdragen betekent, een steen kopen voor f. 25. Als aandenken ontvangt de gever een telefoonkaart met het opschrift Steen Goed. Merkwaardigerwijs is deze kaart nu al een collectorsitem geworden. Uit het gehele land komen bestellingen binnen, niet zozeer om de actie te steunen alswel de kaart te bemachtigen! Intussen begint de eerste serie al uitverkocht te raken, zodat een tweede versie moest worden ontworpen.

In de departementen van The Lighthouse Club begint de actie nu ook op gang te komen. Van elk lid wordt immers verwacht “een steentje bij te dragen”. Het departement Overijssel heeft al collectief ‘een partij’ stenen besteld en geeft daarbij het goede voorbeeld. In een vorig bericht over deze actie is een fout geslopen in het banknummer van de penningmeester van de Stichting Hollandse Wijk Potsdam. Dat moet zijn: J.C. van Steijn, Grotiuslaan 8, 2353 BV Leiderdorp, bank ABN-AMRO Leiderdorp, nr. 449554252, giro van de bank 9200.

Reageer op dit artikel