nieuws

‘Peper misbruikt positie over Zestienhoven’

bouwbreed

Burgemeester Peper misbruikt zijn positie voor propaganda. Hij misbruikt zijn functie om deskundigheid te suggereren rond een knullig opgezet onderzoek. Hij maakt de toekomstige inzet van een op zichzelf interessant instrument, het referendum, bij voorbaat onmogelijk door het ondeugdelijk toe te passen en door de resultaten ervan ten onrechte prominent in de media te presenteren. Aldus de Zuidhollandse Milieufederatie naar aanleiding van de gang van zaken omtrent het vliegveld Zestienhoven.

Jean Quist

De organisatie meent dat er een sfeer van propagandistische stemmingmakerij is ontstaan rond de luchthaven. Burgemeester Peper van Rotterdam zou zijn positie misbruiken en samen met het college alle regels van een integere bevolkingsraadpleging met voeten treden. Mede om die reden stapte vertegenwoordiger A. Steekelenburg van de milieufederatie uit de stichting M’90. Gemeente, bedrijfsleven en natuur- en milieu-organisaties bereiden daarin een Rotterdamse Milieudag voor. Deze zou op 14 mei moeten plaatsvinden. Op die dag wil de Zuidhollandse federatie in Rijnmond een discussie houden over de toekomst van de Noordrand.

Steekelenburg noemt het nieuwe Zestienhoven een ernstige inbreuk op de ontwikkeling, de leefbaarheid en het milieu van de noordrand van vrijwel de gehele Rijnmond. De kwestie vereist daarom een zorgvuldige besluitvorming. De milieufederatie noemt vooral de presentatie van het ‘referendumachtige onderzoek’ strijdig met de grondregels van de democratie en van de integere volksraadpleging.

Opinie-onderzoek

Uitgaande van de verkiezingsprogramma’s is een meerderheid van de Rotterdamse raad tegen een nieuw Zestienhoven. In deze situatie past volgens de Milieufederatie de burgemeester terughoudendheid in zijn persoonlijke standpunt. In plaats daarvan liet hij een opinie-onderzoek in de media voorkomen als een onderzoek met referendumachtige kwaliteiten. Volgens de organisatie dient een referendum te worden gehouden onder iedereen die met Zestienhoven van doen krijgen. B en W hielden niet meer dan ene steekproef onder mensen die weinig zullen merken van een vliegveld in de Rotterdamse Noordrand.

In het mini-referendum toonde de burgemeester zich nadrukkelijk partij. Een onpartijdige instelling hoort daartentegen een raadpleging te organiseren. Onafhankelijke deskundigen dienen dan de vragen voor te bereiden. De vragen van B en W waren niet specifiek genoeg en hielden geen verband met de gevolgen van een keuze. Het ging volgens de federatie dan ook niet om de gestelde vraag ‘heeft Rotterdam een vliegveld nodig’ maar om ‘heeft de Rotterdamse economie een vliegveld nodig en wegen de kosten en bezwaren op tegen het resultaat’. Nadien stelde Peper dat partijen in de komende college-onderhandelingen rekening moeten houden met de uitslag en insinueert volgens de Milieufederatie dat zij hun verkiezingsprogramma moeten loslaten.

De Milieufederatie stelt verder dat aan een deugdelijk referendum een periode van objectieve voorlichting vooraf dient te gaan. Voor- en tegenstanders dienen over gelijke middelen te beschikken voor het verstrekken van informatie. Rotterdam zou tot op heden verzoeken van tegenstanders van Zestienhoven telkens opnieuw hebben afgewezen.

Verbazing

Een woordvoerder van B en W van Rotterdam zegt zich te verbazen over de stap van de milieufederatie. Volgens hem beschouwde het college de raadpleging als een kans bij uitstek voor de bevolking zich uit te spreken over een belangrijke kwestie. Het valt niet te ontkennen dat Peper een belangrijke hand had in de opstelling van de vragen. Hij zette het woord referendum evenwel tussen aanhalingstekens. Volgens de woordvoerder mag het onderzoek niet worden beschouwd als een private aangelegenheid van Peper. Aan het onderzoek deden zo’n 1200 mensen mee. Daarvan toonde driekwart zich voorstander van de plannen. Volgens de woordvoerder was dat ook het geval in de wijk Overschie die vlak tegen Zestienhoven aanligt. Rotterdam blijft op het standpunt dat alles zorgvuldig verliep.

Reageer op dit artikel