nieuws

Overheid moet zorgen voor meer woningbouw

bouwbreed

De overheid kan niet volstaan met de woningcorporaties te vragen 20000 woningen ter beschikking te stellen voor migranten zonder op enigerlei wijze te zorgen dat meer woningen worden gebouwd. Dat leidt tot sociale onrust en toenemende spanningen.

Aldus voorzitter Roel de Vries bij de opening van de bondsraadsvergadering. Erkenning van het grote tekort aan woningen, zoals minister Alders en zijn staatssecretaris tegenover deze bouwbond heeft toegegeven is onvoldoende. Er zal het nodige moeten worden gedaan.

Zo ziet De Vries mogelijkheden in de ombouw van leegstaande kantoorgebouwen en de bouw van tienduizenden nieuwe woningen.

Het geld er voor is er volgens hem. “De woningcorporaties hebben in 1993 slechts 50% van het budget besteed. En er zijn 30000 bouwvakkers, die werkloos thuis zitten. Waarom wordt er dan niet gebouwd?”

Ruimtelijke Ordening

Of je neemt genoegen met een blijvende woningnood, of je moet erkennen dat vier jaar milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid is mislukt, zo zei De Vries. “Als een nieuw kabinet dit beleid gaat voortzetten, zal het genoegen moeten nemen met een stijgende krapte op de woningmarkt en de daarmee gepaard gaande stijgende sociale onrust”, aldus De Vries.

Hij stelde dat er maar aan de randen van het Groene Hart geknabbeld moet worden om extra bouwlocaties te creeren. En er moet volgens hem snel worden begonnen met de uitvoering van het plan tot landaanwinning langs de kust om ook op termijn locaties beschikbaar te krijgen.

Reageer op dit artikel