nieuws

Opknappen Gelderse bedrijfsterreinen blijkt succesvol

bouwbreed

Sinds een jaar of drie worden met provinciale steun verouderde bedrijfsterreinen in Gelderland opgeknapt. Deze politiek blijkt succesvol. Tussen 1991 en 1993 werd in totaal 84 ha gerenoveerd. Dit leverde een ‘winst’ op aan 550 nieuwe arbeidsplaatsen. Bedrijven investeerde bovendien bijna f. 100 miljoen in de voordien wat verslonsde gebieden.

Gelderland verwacht dat deze gunstige ontwikkeling zich dit en volgend jaar zal voortzetten. De provincie zal dan ook geld uittrekken om de verbetering van verouderde industrieterreinen verder te stimuleren. Verwacht wordt dat dit jaar dertien gemeenten een aanvraag zullen indienen voor steun bij een onderzoek naar de mogelijkheden en tien gemeenten voor financiele hulp bij de daadwerkelijke aanpak.

Reageer op dit artikel