nieuws

Ontwikkelingsgeld voor Nederlandse regio’s

bouwbreed

De Europese Commissie heeft f. 650 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal Nederlandse regio’s, die zwaar zijn getroffen door problemen in de industrie. Met het geld zullen poen moeten worden uitgevoerd ter verbetering van de bedrijfsomgeving, moet de toeristische infrastructuur en het midden- en kleinbedrijf worden versterkt en scholingspoen worden opgezet.

De regio Oost-Groningen/Zuidoost-Drenthe kan in de jaren 1994-1996 f. 165 miljoen besteden, Twente krijgt de beschikking over f. 126 miljoen, de regio Arnhem/Nijmegen ontvangt f. 122 miljoen, Zuidoost-Brabant is f. 145 miljoen toebedacht en tenslotte is Zuid-Limburg een bedrag van f. 93 miljoen in het vooruitzicht gesteld.

Reageer op dit artikel