nieuws

Onbeperkt nachtwerk voor wegmarkeerder asociaal

bouwbreed

Het onbeperkt in de nacht laten werken van onder andere wegmarkeerders door Rijkswaterstaat is sociaal onaanvaardbaar. Daarentegen zou er beter aan worden gedaan de discontinuiteit in het werk zoveel mogelijk te voorkomen.

Spreiding van het werk door het jaar heen zou de gezondheid en veiligheid bevorderen.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Aannemers Markeringswerken (Nevam) in een reactie op een onderzoek van de bouw- en houtbond FNV naar de veiligheid en gezondheid van wegmarkeerders. Ook de bouwbond wil samen met werkgevers druk uitoefenen op de overheid om het werk meer te spreiden over het gehele jaar. Omdat er vanaf 1 november gedurende tenminste vier maanden niet mag worden geasfalteerd, worden de werkzaamheden van wegmarkeerders in de zomermaanden gepropt met als gevolg onvoorstelbaar lange werktijden, een verhoogde werkdruk en stress en vaak een verlaging van de kwaliteit van het produkt. Langdurig werk aan de weg kan bovendien betekenen dat door onoplettendheid gevaarlijke situaties ontstaan.

De discontinuiteit zorgt bij aanscherping van de referte-eis voor vergroting van de werkloosheid van 26 naar 35 weken waardoor meer wegmarkeerders een beroep moeten gaan doen op de bijstandswet. Op een bijeenkomst van de bouwbond-FNV, waar de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid en gezondheid van wegmarkeerders aan de Nevam werd aangeboden, werd voorts meegedeeld dat binnenkort ook de Arbeidsinspectie met een rapport komt over de arbeidsomstandigheden in de gehele gww-sector, waarin op de gevolgen van discontinuiteit zal worden gewezen. Overigens kan Rijkswaterstaat als verreweg de grootste opdrachtgever van wegwerkzaamheden een aanzienlijke bijdrage leveren aan de veiligheid op de werkplek.

Afsluiten

Bouwbond-bestuurder Schrijver wees op het gebruik in andere landen om te behandelen baanvakken af te sluiten. Soms is een omleiding van het verkeer een goede mogelijkheid. “Behalve het voordeel van een grotere veiligheid, kan het werk er sneller door gereedkomen en de kwaliteit ervan hoger zijn”, aldus Schrijver. Voor wat de gezondheid van wegmarkeerders betreft, zou Rijkswaterstaat hun een grote dienst ke bewijzen door het gebruik van gezondere en veiliger produkten voor te schrijven. Nu wordt nog veel gewerkt met wegenverf, die volgens de Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam oplosmiddelen en epoxy-bindmiddelen bevatten, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Of met zogenaamde koude plastics, waaraan een poedervormige verharder wordt toegevoegd en een vloeibare component. Het werken met Thermoplast lijkt nog het minst ongezond omdat het de minste schadelijke componenten bevat, maar daarbij moet worden uitgekeken voor verbranding omdat dit door verhitting vloeibaar moet worden gemaakt. Volgens voorzitter De Wit van de Nevam, waarbij ondernemers zijn aangesloten die ongeveer 80% van de markeermarkt vertegenwoordigen, mag veel worden verwacht van het certificeren van ondernemingen en van nieuwe richtlijnen in Europees verband. Hij noemde met name de Europese machine-richtlijn, die maxima stelt aan de te produceren decibels, en op een komende richtlijn produkten, waarbij vooral op de schadelijkheid van produkten voor de gezondheid van werknemers zal worden ingegaan.

Reageer op dit artikel