nieuws

Noordhollandsch kanaal wordt overgedragen aan provincie

bouwbreed

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van het Noordhollandsch kanaal van het rijk naar provincie. De overdracht vindt plaats in het kader van de decentralisatie van het beheer van natte waterstaatwerken.

Het rijk beperkt zich in de toekomst tot het beheer van de hoofdinfrastructuur.

Voor het Noordhollandsch kanaal is overeengekomen dat het rijk gedurende dertig jaar een bedrag van f. 5,3 miljoen voor het meerjaarlijkse onderhoud en vervanging en eeuwigdurend een bedrag van f. 2,15 miljoen voor het jaarlijkse onderhoud beschikbaar stelt.

Reageer op dit artikel