nieuws

Nominaties voor Milieuprijs

bouwbreed

De door de minister van VROM onder auspicien van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs ONRI ingestelde Dutch Award on Environment and Development zal op 21 maart door minister Alders worden uitgereikt.

Voor deze prijs voor milieu en ontwikkeling ad f. 50000 zijn drie poen genomineerd. Dat is allereest een po in Casta Rica, hoe men ‘de boer opgaat’ om aan te geven hoe met pesticiden om te gaan op een manier die het milieu niet schaadt. IWACO, adviesbureau voor Water en Milieu te Rotterdam werd genomineerd voor een po beheersing van water en milieu in Burkina Faso. WASTE Consultants in Gouda staat genoteerd voor de wijze waarop het de vervuiling van tuinen en erven in Dar es Salaam poogt aan te pakken.

Reageer op dit artikel