nieuws

Meer slib in West- Overijssel en Noordoostpolder

bouwbreed Premium

De totale slibproduktie van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen in West-Overijssel en de Noordoostpolder is in vier jaar tijd toegenomen van circa 6500 ton droge stof tot ongeveer 10000 ton droge stof. De jaarlijkse kosten voor slibverwerking en onderhoud namen in vier jaar tijd toe van f.

29,5 miljoen tot f. 32,7 miljoen. Dat blijkt uit het rapport meerjarenoverzicht werking rioolwaterzuiveringsinrichtingen in de periode 1998 tot en met 1992.

De toename van 40 procent wordt veroorzaakt door een groei van de belasting van de zuiveringsinstallaties mede een gevolg van een toename van het aantal inwonerequivalenten tot ruim een miljoen. Ook het gebruik van chemicalien bij het zuiveringsproces speelt een rol.

Het slib werd in de onderzoeksperiode voornamelijk afgezet in de landbouw.

Tegenwoordig is dat door strenge milieuregels onmogelijk geworden. Medio 1994 zal het vrijgekomen slib, samen met slib van waterschap Regge en Dinkel worden verbrand in de slibverbrandings-installatie op de vuilstortlocatie Boeldershoek in Hengelo.

Reageer op dit artikel