nieuws

‘Medezeggenschap in bouw-cao kent geeigende procedure’

bouwbreed

“Branche-organisaties die partner willen worden in het overleg voor de bouw-cao ke daartoe, via de geeigende weg, een aanvraag indienen bij de Sociaal Economische Raad.

Dat is de reactie van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf op het initiatief van een groot aantal organisaties van gespecialiseerde aannemersorganisaties om de krachten te bundelen en zo partner te worden bij het cao-overleg. Voorzitter N.A. Braas van de Vereniging van Ondernemers in de Gespecialiseerde Aanneming (VOGA) liet onlangs weten dat deze organisaties willen komen tot de oprichting van een cluster Gespecialiseerde Aanneming dat als volwaardig partners wordt geaccepteerd door het AVBB en de bouwbonden. Directeur Van Rooij van het AVBB reageert echter formeel met te zeggen dat de cao geen zaak is van het AVBB, maar “van algemene regels die in ons land gelden, evenals als het verbindend verklaren van cao’s. Dit laatste wordt misschien niet door iedereen als prettig ervaren, maar zo zijn de regels”. Op de vraag of de bewuste organisaties lid ke worden van het AVBB om op die wijze medezeggenschap te krijgen wil de branche-organisatie geen antwoord geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels