nieuws

Fusiekosten drukken nettowinst Heidemij

bouwbreed Premium

De fusie van het ingenieursbureau voor milieu en infrastructuur Heidemij door middel van aandelenruil met de Amerikaanse branchgenoot Geraghty & Miller, drukte het afgelopen jaar de winst van het bureau.

Het samengaan bracht buitengewone lasten van f.6,8 miljoen of f. 0,37 per aandeel na belastingen met zich mee. Er resteerde een nettoresultaat van f. 18,5 miljoen of f. 1 per aandeel. Over 1992 bedroeg de nettowinst f. 24,4 miljoen of f. 1,32 per aandeel.

De uitkomsten van Geraghty & Miller zijn in de resultaten over geheel 1993 verwerkt. Gezien de economische ontwikkeling in Europa en de Verenigde Staten verwacht de onderneming dat investeringen in milieu en infrastructuur toenemen. Over het geheel genomen vertrouwt Heidemij erop dat de opgaande lijn dit jaar doortrekt.

De bedrijfsopbrengsten stegen vorig jaar van f. 661,3 miljoen tot f. 806,7 miljoen en het bedrijfsresultaat verbeterde van f. 35,7 miljoen tot f. 41,2 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen nam toe van f. 25,1 miljoen tot f. 26,9 miljoen. Heidemij stelt een dividend van f. 0,40 voor. Eind 1993 werden de aandelen gesplitst in de verhouding van 200 op een. Daarmee rekening gehouden, werd over 1992 f. 0,52 uitgekeerd.

Reageer op dit artikel