nieuws

FODI kondigt stappen aan tegen bouwstoffen-heffing

bouwbreed Premium

De Federatie van oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieen (FODI) zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat er in Nederland een heffing wordt ingevoerd van f. 1 op bouwgrondstoffen als zand, grind en klei. Men overweegt een klacht hierover te deponeren bij het Europese Hof.

Dat blijkt uit een brief van de FODI, die deze week is verstuurd aan het ontgrondend bedrijfsleven. Zoals bekend heeft de federatie grote bezwaren tegen het ontgrondingenbeleid van Maij-Weggen, de voorgenomen wijziging van de Ontgrondingenwet en het recent gepresenteerde Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Daarbij gaat het met name om het ontbreken van een sterk sturend rijksbeleid. Het rijk neemt zijn verantwoordelijkheid niet, zo meent de FODI, als gevolg waarvan de continuiteit van de grondstoffenvoorziening in de bouw in gevaar komt. Maar ook de voorgenomen heffing van f. 1 op primaire grondstoffen kan niet op de instemming van de federatie rekenen. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van de Nederlandse ontgronders en de bouwmaterialenleveranciers geschaad, aldus de FODI. De ontgronders gaan nu in de nationale en Europese mededingingsregels naar aanknopingspunten zoeken voor een beroep tegen de heffing. Volgens FODI-secretaris mr. G.J.A. Sigmond zal de nadruk liggen op Europa, omdat in dat verband de verhoudingen het meest worden verstoord.

Verder wordt in het schrijven de achterban van de federatie gemobiliseerd. Daartoe wordt een aantal kritische standaardvragen gegeven die bedrijven ke gaan stellen tijdens een bezoek aan de informatiebijeenkomsten, die zijn georganiseerd over het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt de komende weken vijf bijeenkomsten: in Zwolle (17 maart), Arnhem (22 maart), Den Bosch (24 maart), Den Haag (28 maart) en Maastricht (29 maart).

Reageer op dit artikel