nieuws

Flexibel bouwen steeds belangrijker

bouwbreed

“Inspelen op de individuele wensen van de woonconsument wordt steeds belangrijker. Elk type huishouden heeft zijn eigen woonwensen en wil die graag vervuld zien. Het inspelen op die veranderingen beschouw ik als een grote uitdaging voor opdrachtgevers en ontwerpers. Flexibel bouwen en verbouwen kan daarbij een handje helpen.”

Aldus staatssecretaris Heerma bij het leggen van de eerste steen voor een woningbouwpo in de gemeente Doorn. De bewindsman overhandigde bij die gelegenheid het eerste exemplaar van de brochure ‘Flexibel bouwen’ aan burgemeester mr. H.J.F. Reeringh van Doorn.

In deze brochure worden de mogelijkheden van flexibele woningbouw onder de aandacht gebracht van gemeenten, woningcorporaties, architecten en andere betrokkenen. Aan de hand van vijf concrete voorbeelden wordt erop geattendeerd dat deze bouwmethode ook in de gesubsidieerde sector goed toepasbaar is. Dan gaat het om poen in Eindhoven (flexibele inbouw), Enschede (flexibele grootte), Almere (meerfase-woningen), Amsterdam (de schuifdeurwoning) en Voorburg (flexibele woningverbetering).

De brochure kan gratis worden besteld bij distributiecentrum VROM, postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer, tel. 079-449449.

Reageer op dit artikel