nieuws

Duits instituut verwacht ‘golf kankergevallen’

bouwbreed

Het Duitse arbeidsgezondheidsinstituut verwacht een ‘golf van kankergevallen’ als gevolg van stofemissies van minerale vezels. De incubatietijd tussen het inademen en het ontstaan van kanker is vijftien tot vijftig jaar.

De omvang van de meest dodelijke uitwerking van het kankerverwekkend potentieel van de mineralevezel-isolatiematerialen, laat zich pas na vijftien tot vijftig jaar meten. Dat is namelijk de tijd waarin de effecten van het inademen van de vezeltjes zich openbaren in de vorm van kankertumoren. Zo lang duurt het volgens de chemicus dr. Helmut Blome, chef van het ‘Berufsgenossenschaftlichen Institut fieuwer Arbeitsschutz’ te St. Augustin, voordat het inhaleren van de vezels zich openbaren in de ziekte. “Wij verwachten een golf van kanker veroorzaakt door mineraalvezelstof”, aldus Blome.

Gerustgesteld

Tegelijkertijd echter stelt de expert de miljoenen bewoners van met mineraalvezel-isolatie geussensoleerde woningen gerust. Als het materiaal vakkundig is ingebouwd, dan zou volgens hem geen mineraalvezelstof ke ontsnappen. Een voldoende concentratie van de van kankerverwekkendheid verdachte stof zou hier niet worden bereikt. Ze zou de grenswaarde van 500000 vezels per kubieke meter lucht niet bij benadering bereiken.

Blome waarschuwt echter voor het in paniek eruit trekken van het minerale isolatiemateriaal, omdat dat pas echt gevaarlijk is. Dan komen er juist ongewenste stofdeeltjes vrij.

Doe het zelvers en beroepsverwerkers van minerale wol maakt het instituut opmerkzaam op de gevaren van het onbeschermd verwerken van de mineraalvezel-isolatie. De experts raden met klem het dragen van adembeschermmaskers aan.

Veiligheidsmaatregel

“Het is onontbeerlijk, dat bewezen veiligheidsmaatregelen nu met directe ingang in de praktijk worden uitgevoerd”, aldus Blome. Over een kentekenplicht van mineraalvezelprodukten, zoals die in Duitsland al jaren wordt geeist, wordt te zijner tijd besloten.

Alleen al in 1992 hebben de Duitsers ongeveer veertien miljoen kubieke meters mineraalvezel-isolatie onder de daken en achter de wanden verpakt. Het betekent een miljarden omzet voor de desbetreffende industrie. “Mineraalwol geeft de met het blote oog onzichtbare vezeltjes op dezelfde manier af als asbest”, zo zei Blome.

Verantwoordelijk voor de tumorvorming, boren ze zich als pijltjes in het longweefsel. Voorwaarde is volgens hem echter dat ze bij inademing een doorsnede hebben van drieduizendste millimeter en een lengte van negenduizendste millimeter.

Na de asbestcatastrofe nu een gezondheidsellende door minerale vezels? De parallellen lijken duidelijk aanwezig.

Reageer op dit artikel