nieuws

Den Bosch heeft convenant duurzaam bouwen

bouwbreed

In ‘s-Hertogenbosch is het convenant Duurzaam Bouwen voor het Stadsgewest ondertekend door het bestuur van het gewest, alle woningbouwcorporaties en de zestien gemeenten van het Stadsgewest, alsmede door de afdeling ‘s-Hertogenbosch van het NVOB.

De ondertekening vond plaats in het centrum van de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) te ‘s-Hertogenbosch. Het NVOB zal bij zijn leden aandringen op ondertekening van het convenant. Architecten en makelaars in de regio zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en committeren zich als adviseurs voor de bouw. In de overeenkomst staan 11 basis-eisen en 23 aanbevelingen voor milieu-sparend bouwen. Doel is dat door de bouw in het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch voortaan voldaan wordt aan alle eisen en tenminste 17 van de aanbevelingen.

Haalbaarheid

Het betreft maatregelen die hun technische en economische haalbaarheid reeds hebben bewezen. Zij varieren van het gebruik van milieuvriendelijker materialen tot het aanleggen van een warmwateraansluiting voor de wasmachine. In het bij het convenant behorende Werkboek Duurzaam Bouwen worden de maatregelen nader toegelicht.

Bindend

Voor de partijen, die het convenant ondertekenen, heeft het de status van bindende private overeenkomst. Over een deel van de aanbevelingen is reeds het een en ander opgenomen in de wet. De verwachting is, dat de gehele bouw in het Stadsgewest zich zal conformeren aan het convenant. Dat is nodig om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De deelnemende partijen zullen bij bouwpoen het convenant hanteren. De gemeentes bijvoorbeeld gaan bij de verkoop van grond naleving van het convenant als voorwaarde stellen. Het convenant wordt over een jaar geevalueerd, de eisen en aanbevelingen worden over twee jaar opnieuw bekeken. Het convenant is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV), de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem) en de provincie Noord- Brabant. Het is de bedoeling dat ook in andere regio’s dergelijke convenanten tot stand zullen komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels