nieuws

Bonden in geweer tegen aandeelhouders Homex

bouwbreed Premium

De bouw- en houtbonden van FNV en CNV hebben hun advocaten opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen tegen de aandeelhouders van deurenfabriek Homex in Vroomshoop. Volgens de bonden is er sprake van “laakbaar gedrag” dat het al geruime tijd in problemen verkerende bedrijf nog dieper in het moeras heeft gedrukt. Aandeelhouders willen het bedrijf via een sterfhuisconstructie nu overdoen aan derden.

De werknemersorganisaties hebben van aandeelhouder mr. P. Eringa van het bureau Eringa en Meijer Belastingadviseurs te Leeuwarden te horen gekregen dat de aandeelhouders een gegadigde hebben gevonden voor overname van het bedrijf. Maar die kandidaat wenst het bedrijf pas over te nemen nadat dit failliet is verklaard. Aandeelhouders hebben met die voorwaarde ingestemd en zullen de rechtbank Zutphen vragen het faillissement uit te spreken. Als dat gebeurt betekent dit ontslag voor 39 mensen.

De bonden noemen het “uiterst navrant vast te stellen dat de aandeelhouders van Homex kennelijk hun gokspel ke spelen over de ruggen van hun werknemers. Hun eigen zakken zijn of worden nog gevuld. De schulden, naar schatting een half miljoen gulden, worden via belasting en werkloosheidswet afgewenteld op de gemeenschap. En dat in een tijd waarin de eisen voor de ww voor de werknemers dreigen te worden aangescherpt.”

Niet bekend

In problemen

Deurenfabriek Homex werd najaar 1992 overgenomen door Halbertsma Deuren in Grouw. Die onderneming ging in december 1993 failliet. Homex bleef buiten het faillissement. Maar het bedrijf kende wel betalingsproblemen. Zo waren er grote achterstanden in betaling van vakantierechten voor de 39 werknemers.

Onder dreiging van een kort geding vond op 8 december vorig jaar een gesprek plaats tussen bonden en aandeelhouders J. Tinga en J. Boeijenga (die ook directeur was). “Zij gaven toe te weinig aandacht te hebben besteed aan het bedrijf, omdat ze het drukker hadden gehad met Halbertsma en enkele Russische connecties. Maar ze beloofden vanaf dat moment beterschap. Zo zou er een nieuw ondernemingsplan opgesteld worden, dat later die maand met ons zou worden besproken.”

Die afspraak werd niet nagekomen. Op 31 december 1993 vertrok Boeijenga als directeur. “De aandeelhouders hebben nimmer een opvolger aangesteld, hoewel de Kamer van Koophandel hen daar diverse malen om gevraagd heeft. Het bedrijf functioneerde zo goed en zo kwaad mogelijk verder onder de dagelijkse leiding. De financiele problemen werden steeds groter, maar de aandeelhouders verzuimden hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze namen niet de besluiten die genomen moesten worden”, aldus de woordvoerder van de bonden.

Volgens hem heeft ex-directeur Boeijenga in de loop van januari dit jaar een bedrag van f. 100000 tot f. 150000 prive vanuit het bedrijf aan hem doen overmaken “in plaats van er zijn schulden aan het personeel mee te betalen”.

Medio januari deden de bedrijfsleider en een collega de aandeelhouders een voorstel tot management buy-out. Dit met steun van personeel en bonden: “Maar de aandeelhouders deden wederom niets en gingen er niet op in”.

Ultimatum

Vorige week stelden de bonden de aandeelhouders tenslotte een ultimatum. Zij wensten een gesprek met de aandeelhouders over de toekomst van Homex en de consequenties van het (non) handelen van de aandeelhouders.

Namens die groep reageerde mr. P. Eringa. Hij deelde per fax mee dat er inmiddels besprekingen met derden plaatsvonden en dat er zelfs al een principe-akkoord was voor overname. Maar de gegadigde wil alleen zaken doen met aandeelhouders na een faillissement van Homex. “Aandeelhouders hebben toegezegd dit zo spoedig mogelijk te zullen aanvragen”, vertelt de woordvoerder van de bonden.

Die zijn woedend over de hele gang van zaken. Zij onderzoeken nu of het niet voorzien in het bestuur van de vennootschap in de achterliggende maanden onrechtmatig is. Ook gaan ze na of Boeijenga wel verantwoordelijk en als een goed werkgever zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek heeft gehandeld. Bovendien willen de bonden de aandeelhouders aanspreken op het feit dat door hun nalatigheid Homex onnodig in grotere moeilijkheden is gekomen en de schulden aan de werknemers eveneens veel groter zijn geworden.

Perspectief

De bonden zien overigens nog wel perspectief voor de deurenfabriek: “De orderportefeuille is momenteel niet vreselijk florissant. Maar die zou in potentie heel fatsoenlijk ke zijn. De markt neemt echter vanwege de huidige perikelen een afwachten de houding aan.”

Mr. Eringa kon geen commentaar geven op de aantijgingen van de bonden. Een medewerkster liet weten dat hij “voortdurend telefonisch in gesprek is en meteen daarna het kantoor zou verlaten”.

Reageer op dit artikel