nieuws

Beursintroductie kost Ballast Nedam f. 6 mln

bouwbreed

De voorgenomen gang naar de beurs van Ballast Nedam kost het aannemersconcern f. 6 miljoen. Dit bedrag is als voorziening ten laste van het resultaat over 1993 gebracht.

Een en ander blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf.

Nieuws over de beursgang mag volgens een woordvoerder van Ballast Nedam half maart worden verwacht.

De jaarwinst werd verder gedrukt door een voorziening voor reorganisatiekosten van f. 9,5 miljoen. Daarnaast werd een buitengewone bate behaald van f. 9,6 miljoen uit de verkoop van de deelneming Rae Finance. Per saldo liepen alle bijzondere posten uit op een last van f. 5,9 miljoen. Buitendien lag het positieve saldo van rentebaten en -lasten aanzienlijk lager: f. 9 miljoen tegen f. 29 miljoen in 1992.

Het sterk gestegen bedrijfsresultaat van f. 79 tot f. 97 miljoen kwam mede door de bijzondere posten niet tot uiting in de groei van de nettowinst. Deze steeg maar zes ton tot f. 84,3 miljoen. De omzet steeg met 8 procent tot f. 2,6 miljard. De orderportefeuille groeide van f. 2,2 miljard tot f. 3,2 miljard.

Op basis van de verworven opdrachten houdt de raad van bestuur voor 1994 rekening met een gelijke omzet als in 1993 en ten minste een gelijkblijvend resultaat. De vermogensverhoudingen zullen sterk blijven. Per eind december vorig jaar had het concern een eigen vermogen van 45,5 procent van het balanstotaal. De omzet van de Nederlandse bouwbedrijven groeide aanzienlijk van f. 1015 miljoen naar f. 1163 miljoen. De omzet op de markt in het Midden Oosten handhaafde zich op f. 900 miljoen. Bij de baggerdivisie nam de omzet tenslotte toe van f. 220 tot f. 290 miljoen.

Consortium

Eind 1993 heeft een consortium alle aandelen Ballast Nedam overgenomen van British Aerospace. Dit consortium bestaat uit Internationale Nederlanden Groep (voor 49,9 procent), het Duitse bouwconcern Hochtief (48 procent) en het Ballast Nedam Pensioenfonds (2,01 procent). British Aerospace wilde al eerder van zijn Nederlandse dochter af.

Een voorgenomen fusie tussen Ballast Nedam en Boskalis, waarvoor de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium waren, werd begin december afgeblazen. Eerder dit jaar liet bestuurslid G. Wirken weten dat Ballast Nedam bij de komende beursgang ten minste 20 procent van de aandelen aan het publiek wil slijten.

Reageer op dit artikel