nieuws

Beleggingen in OG nemen weer toe

bouwbreed

De belangstelling van beleggers voor commercieel vastgoed is in de eerste maanden van 1994 aanzienlijk groter geweest dan in dezelfde periode van 1993.

Volgens voorlopige cijfers van bedrijfsmakelaar DTZ Zadelhoff is in de afgelopen maanden voor bijna f. 1,1 miljard og verworven tegen f. 250 miljoen in hetzelfde tijdvak vorig jaar. “Als de huidige trend doorzet dan komt dit jaar het totaal aan beleggingen dicht in de buurt van de f. 4 miljard.” Het merendeel van de middelen (f. 620 miljoen) werd gestoken in winkels en winkelcentra. “Het feit dat in kantoren ongeveer f. 435 miljoen belegd werd, duidt erop dat de belangstelling van beleggers voor dit segment weer licht toeneemt.”

Reageer op dit artikel