nieuws

Zonneboilerconvenant in Den Haag getekend

bouwbreed Premium

Gisteren hebben zonneboilerfabrikanten, distributiebedrijven, EnergieNed, Novem, Holland Solar en het ministerie van Economische Zaken in het ministerie te Den Haag, een meerjarenafspraak ondertekend.

Daarin is vastgelegd, dat de subsidie voor zonneboilersystemen geleidelijk wordt opgeheven. Tegelijkertijd zullen de partijen zoals vermeld zich inzetten voor een groei van de verkoop van deze zonneboilersystemen. Uit de groei moet tevens een dusdanige kostprijsverlaging volgen, dat het systeem concurrerend wordt ten opzichte van andere en zichzelf kan bedruipen zonder subsidie van de overheid.

De samenwerkingsovereenkomst geldt tot eind 1997. Tot die tijd creeert het ministerie van Economische Zaken de nodige financiele ruimte om de toepassing van zonneboilers te stimuleren. Dat gebeurt enerzijds door een marktstimuleringssubsidie en anderzijds door het steunen van de sector op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Aangewezen

Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) en de vereniging voor toepassing van zonne-energie Holland Solar, zijn aangewezen om de uitvoering van het meerjarenplan te begeleiden. Dit convenant is een aanvulling op een intentieverklaring van een aantal van de vermelde betrokkenen op 1 april vorig jaar, waarin de hoofdlijnen voor de meerjarenafspraak zijn vastgelegd. Bij dit convenant nu, hebben een aantal distributiebedrijven en EnergieNed zich aangesloten. Ook de komende jaren zal de campagne: schakel de zon in voor een beter milieu, worden gevoerd.

Reageer op dit artikel