nieuws

Woningbouw Zwolle op locatie Hanzeland

bouwbreed

Met de toezegging van f. 300000, die de provincie Overijssel aan de gemeente Zwolle heeft gedaan om geluidhinder van de lijnwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen tegen te gaan, wordt het mogelijk de bouw van 650 woningen op de locatie Hanzeland in 1995 te laten beginnen. Zwolle is er wat aangelegen de bouw van woningen te versnellen, terwijl de provincie groot belang hecht aan het stimuleren van woningbouw in de vijf grote steden van Overijssel.

In Hanzeland wacht realisering van een omvangrijk woningbouwpo nog op het terugdringen van geluidhinder en sanering van bodemvervuiling. De geluidwerende voorzieningen kosten in totaal f. 550000, waarop de provinciale bijdrage nu in mindering kan worden gebracht. Voor het saneren van de grond, waaraan ook het rijk financieel bijdraagt, heeft Zwolle inmiddels al opdracht verstrekt. Gemeente en provincie zullen voortaan gezamenlijk actie voeren richting rijksoverheid als het gaat om een snelle aanleg van de Hanzelijn, doortrekking van de IJsselallee, reconstructie van de Veerallee en versterking van de stedelijke knooppunten.

Reageer op dit artikel