nieuws

Vlaanderen richt zich op sociale woningbouw

bouwbreed

Het programma voor sociale huisvesting in Vlaanderen, jarenlang het stiefkindje van de politiek, is goed op dreef. De komende jaren worden 7000 woningen gebouwd, terwijl er momenteel 2131 woningen in aanbouw zijn. Ook komt er geld vrij voor renovatiepoen.

Belgie heeft veel minder sociale woningen dan Nederland. Van de huurwoningen is 83% in particuliere handen. Ter vergelijking: in Nederland is 25% van de huurwoningen particulier. Hoewel de woningnood minder is dan in Nederland, hebben de armere Belgen moeite om betaalbare woningen te vinden.

De Vlaamse minister van volkshuisvesting, Norbert De Batselier, is daarom twee jaar geleden met een grootschalig bouwpo begonnen; 10000 sociale woningen moesten er gebouwd worden. Een speciale maatschappij werd opgericht, de NV Domus Flandria, die in totaal dertig miljard frank (f. 1,6 miljard) te besteden had. De helft van dat geld komt rechtstreeks van de Vlaamse deelregering, de rest van gemeenten, woningbouwverenigingen, sociale dienst en particulieren.

De reden waarom er opeens zoveel geld wordt uitgetrokken voor sociale woningbouw, is het ‘signaal van de kiezer’, -zo wordt de verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Vlaams Blok eufemistisch genoemd. Het Blok scoorde vooral in de oude stadswijken, waar veel woningen halve krotten zijn.

Keuze

Uit een evaluatie van het po, deze week in Brussel, blijkt dat in 1992 en 1993 vier en een half keer zoveel sociale woningen zijn gebouwd in vergelijking met voorgaande jaren. Niet alleen is er geld vrijgemaakt voor Domus Flandria, ook de al langer bestaande Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) kreeg meer geld. In 1993 werden 4533 gesubsidieerde huizen gebouwd.

Voor het po van Domus Flandria konden woningbouwverenigingen en particuliere bedrijven voorstellen indienen. Particulieren mogen 30% van de voorstellen doen. Tot nu toe zijn plannen voor 7112 woningen goedgekeurd, waarvan er 2131 in aanbouw zijn.

Voorstellen voor de overige 2888 woningen zijn er genoeg. Er zijn plannen voor 10000 woningen ingediend, waaruit een keuze gemaakt wordt. De bedoeling is dat de 10000 huizen van Domus Flandria in 1995 klaar zijn.

Het grootste deel van de poen gaat naar de grote steden Antwerpen en Gent (Brussel niet, want die stad valt niet onder de Vlaamse deelregering). De twee steden kregen samen een half miljard frank in 1993, terwijl de rest van Vlaanderen een miljard kreeg. Voor dit jaar is het budget voor Antwerpen en Gent nog verhoogd naar 700 miljoen frank.

Naast nieuwbouw probeert de Vlaamse deelregering ook met renovatie aan goede en goedkope woningen te komen. Deze week werd een voorstel aangenomen om een werkgelegenheidspo in Vlaanderen te koppelen aan het renovatiepo. Voor het werkgelegenheidspo was 866 miljoen frank uitgetrokken; hiermee wordt 60% van de renovatiekosten betaald.

Huursubsidie

Tegelijk met de investeringen in sociale woningbouw heeft minister De Batselier ook het systeem van huursubsidie en het toewijzingssysteem veranderd. Om aan de vriendjespolitiek bij toewijzing een einde te maken, komen er ambtenaren die slechts tijdelijk in dienst blijven. Ze moeten ook jaarlijks een rapport opstellen.

In de toekomst moeten ook huurdersorganisaties hun zegje krijgen bij de toewijzing.

Reageer op dit artikel