nieuws

Transport per pijpleiding is goed voor het milieu

bouwbreed

Files en milieuverontreiniging maken het aantrekkelijk om te bezien of een vergroting van het aandeel van de pijpleiding in het goederenvervoer mogelijk is.

Uit het gisteren verschenen EIB-rapport ‘Economische perspectieven voor ondergronds (gecombineerd) vervoer op lange termijn’ blijkt dat meer dan 40 procent van de ondervraagde (transport) ondernemingen denkt in de toekomst gebruik te maken van alternatieve vervoersvormen. Het argument om het wegtransport de verlaten zijn bijvoorbeeld milieuheffingen, files en overheidsmaatregelen. De inwoners van Zwitserland spraken zich afgelopen zondag uit tegen buitenlandse vrachtwagens. Over een aantal jaar mogen die slechts nog per trein door Zwitserland worden vervoerd. “Echter, ook pull-factoren als risico-spreiding en een grotere aantrekkelijkheid van alternatieven blijken een rol te spelen om over te stappen”, aldus de samenstellers.

Pijpleiding

Pijpleiding is een alternatieve transportvorm. Het EIB constateert dat voor langere afstanden het rendabel kan zijn om ondergronds vervoer per pijpleiding in de vervoersketen op te nemen. Uit een summiere berekening blijkt dat de kritische vervoersafstand 228 kilometer bedraagt Het Ruhrgebied is derhalve te bereiken.

Het probleem is dat niet alle bedrijven direct op een ondergronds vervoersysteem ke worden aangesloten. Pijpleidingsystemen voor Shell, DSM en de Gasunie zijn voor eigen vervoer en zijn sterk geintegreerd in de betreffende produktieprocessen.

Overigens zijn ideeen over ondergronds transport niet nieuw. In oktober 1991 kwam het Algemeen Verbond Bouwbedrijf met een studie over ondergronds transport. Een jaar later deed de Buisleiding Industrie Gilde (Big) het nog eens dunnetjes over. “Nederland heeft een goede concurrentiepositie op het vlak van transport en distributiemogelijkheden en dat moet verdedigd worden. Dit betekent dat bestaande en nieuwe transportmethodieken moeten anticiperen op de stijgende behoefte om op efficiente en milieuvriendelijke wijze produkten en goederen te transporteren”, aldus de Big.

Verladers

De huidige stand van zaken is dat nog steeds een verschuiving naar de weg plaatsvindt. Gemakzucht en angst voor het onbekende zijn de (slechte) raadgevers van de meerderheid van de transporteurs om niet te kiezen voor pijpleidingen. Het is al moeilijk om verladers ertoe over te halen hun goederen te transporteren via bestaande alternatieve vervoerswijzen.

EIB neemt deze vrees door te wijzen op de voordelen. “Op stiptheid scoort een ondergronds pijpleidingensysteem hoog. Transport kan in principe ongestoord en vrij van weersinvloeden plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel