nieuws

Sluiting van Zestienhoven blijft illusie

bouwbreed

Vliegveld Zestienhoven blijft open. Wanneer het kabinet vrijdag het Nieuw Rotterdam Airport van tafel veegt, zal de huidige luchthaven tot in lengte van jaren blijven bestaan. Een verdere vertraging van de Vinex-uitvoering heeft overigens dramatische consequenties voor de werkgelegenheid in de Rijnmond.

Steeds meer Rotterdamse aannemers kampen hierdoor met opdrogende orderportefeuilles.

De Rotterdamse wethouder Joop Linthorst van Ruimtelijke Ordening laat er geen twijfel over bestaan dat de overheid de afgelopen jaren veel kansen aan zich voorbij heeft laten gaan. “Drie jaar lang praten we nu over de uitvoering van het Vinex-beleid, en het lukt het Rijk maar niet om tot een operationeel proces te komen.”

In felle zinnen gelardeerd met woorden als dramatisch en naiviteit verwijt Linthorst met name minister Alders gebrek aan daadkracht.

Een verder uitstel van een besluit over het Integraal Plan Noordrand (IPNR) inclusief een Nieuw Rotterdam Airport (NRA) zou volgens Linthorst “dramatisch” voor de uitvoering van de Vinex-taakstelling zijn. “Het schrikbeeld van een dergelijk uitstel kan niet genoeg aangezet worden. Het betekent een enorme dip. IPNR is meer dan een vliegveld. Het behelst ook de bouw van een groot aantal woningen en bedrijfscomplexen.”

Misverstand

Zijn collega wethouder Pim Vermeulen van Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting deed er nog een schepje bovenop door te benadrukken dat er sprake moet zijn van een misverstand als “men” denkt dat als het kabinet vrijdag nee zegt tegen een nieuwe luchthaven, Zestienhoven dan gewoon sluit. “Er is geen kabinet te vinden die in deze tijd een streep durft te zetten door de werkgelegenheid van vele duizenden mensen. Zestienhoven blijft dus gewoon liggen zoals het er nu ligt”, aldus Vermeulen die daarmee nog voorbij ging aan de gepeperde financiele claims die Alders staan te wachten wanneer hij in zijn nee tegen Nieuw Rotterdam Airport volhardt.

Dit zeiden de beide wethouders op een presentatie van het onderzoeksrapport over de gevolgen van een stagnerend Vinex-beleid voor de werkgelegenheid. Dit onderzoek was in opdracht van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) Waterweggebied door Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) BV uitgevoerd.

Vermeulen greep de gelegenheid met twee handen aan om het kabinet onder druk te zetten. “Ze zullen een beslissing moeten nemen en het niet over de verkiezingen heen tillen anders zijn we een tot twee jaar verder. We ke dit integrale plan niet vooruit blijven schuiven.”

Drama’s

De aannemerij in de Rijnmond ondervindt veel last van de traag uit het startblokken komende Vinex-beleid.

“We weten niet waar we over twee jaar bouwen. Tot voor enkele jaren geleden hadden we nog een orderportefeuille voor vele jaren. Bij de ontwikkeling van Prinsenland was dat laatste het geval, maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons”, aldus ing. D. van Well, voorzitter AVBB Waterweggebied en in het dagelijkse leven lid van de hoofddirectie van Dura Bouwgroep. “Het aantal plaatsen waar op dit moment gebouwd kan worden is beperkt en de Vinex-locaties komen niet los. Het gevolg is een moordende concurrentie en slinkende marges. Inmiddels is een groot aantal Rotterdamse aannemers bezig de organisatie aan te passen. Ontslagen zijn bij zo’n proces niet te vermijden. Dura heeft bijvoorbeeld zijn bakens verzet. We werken nu veel meer buiten de regio in Amsterdam en Hengelo/Duitsland”.

Deze dramatische ontwikkeling wordt ondersteund door de conclusies van het BEA-rapport. De samenstellers constateren dat de werkgelegenheid in de bouwnijverheid in gevaar is. “Als gevolg van besluiteloosheid over de luchthaven Zestienhoven en problemen rond de uitvoering van Vinex is een forse dip in de werkgelegenheid te verwachten. In de periode 1994-1998 zal de Rijnmondse bouwsector per jaar aan circa 4500 mensen minder werk ke bieden”, aldus samenstellers en BEA-directeur J. de Boer.

De bouwwerkgevers zien met lede ogen de discussie aan die nu over NRA en IPNR is ontstaan. De ontwikkeling van de Noordrand van de Maasstad – verlegging vliegveld, verplaatsing Rijksweg A16, aanleg openbaarvervoersvoorzieningen en de bouw van huizen en bedrijfshuisvesting – kost ongeveer f. 7 miljard. Deze vette worst hangt al jaren voor de neuzen van de steeds dunner wordende aannemers.

Van Well: “Er moet nu eindelijk is eens een beslissing worden genomen. IPNR is namelijk een belangrijke prikkel voor de werkgelegenheid in de bouw. Mocht men er vrijdag in het kabinet weer niet uitkomen dan moet maar worden begonnen met het afsluiten van deelovereenkomsten voor de ontwikkeling van Achtkamp en Smitshoek. We ke dan toch aan de slag.”

Reageer op dit artikel