nieuws

SEV gaat strijd tegen verzakte woning aan

bouwbreed

De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), een onderdeel van het ministerie van VROM, is bereid om bij te dragen aan het gevecht tegen verzakkende woningen in Amsterdam.

De SEV wil de hoofdstad subsidie geven voor het uitvoeren van een experiment met schuimbeton bij een pandenblok.

In mei vorig jaar werd bekend dat een groot deel van Berlage’s erfenis in Amsterdam in gevaar verkeert. Duizenden woningen in de zogenaamde 20-40 gordel, maar ook in de westelijke tuinsteden en de Rivierenbuurt, verzakken en moeten binnen enkele jaren tegen de vlakte als er geen actie wordt ondernomen.

In de nota Voorkomen of Genezen stelden het VVD-raadslid T. Hooijmaijers, G. Vlas van de Bouw- en Woningdienst en raadgevend ingenieur W. Evers dat het f. 200 a f. 400 miljoen zou kosten om het tij te keren. Niets doen zou f. 1 tot f. 2 miljard kosten. Dat bedrag is inclusief de kosten van het tijdelijk elders onderbrengen van bewoners, maar exclusief de nieuwbouw die na het slopen van de panden moet plaatshebben. In totaal zou het gaan om tussen de 10- a 20000 panden met daarin 40000 tot 70000 woningen. Voor het grootste deel zijn zij in het bezit van woningbouwverenigingen.

De zogenaamde ‘negatieve kleef’ is de oorzaak van het verzakken van de panden. Het gaat om wegzakkende zandlagen die aan de heipalen blijven kleven en zo een extra belasting vormen voor de funderingen. Amsterdam is vlak boven de grondwaterspiegel gebouwd op zeer slappe grond. Na 1867 is de stad uitgebreid buiten de singelgracht. Om het poldergebied op hetzelfde peil te brengen als de rest van de stad, werden zandpakketten aangebracht die nu steeds verder blijken weg te zakken. Volgens Hooijmaijers is er een -kostbare- methode om de panden te redden. Dat kan door de zandlagen onder en rondom de panden te verwijderen en de ruimte vol te spuiten met schuimbeton. De gebouwen hoeven tijdens die operatie niet te worden ontruimd. De stadsdelen is nu gevraagd om huizenblokken voor te dragen, die als experiment ke worden aangepakt. De keuze wordt waarschijnlijk volgende week gemaakt. Hooijmaijers verwacht dat de werkzaamheden ruim voor de zomer ke beginnen.

Reageer op dit artikel