nieuws

Risicoregeling B en U Publikatie nr. 26

bouwbreed Premium

De commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw, ingesteld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), heeft overeenkomstig artikel 3 lid a van het commissiereglement de loon- en materiaalindices voor de maand oktober 1993 ten behoeve van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU-1991) vastgesteld.

Deze indices zijn – te zamen met de vanaf oktober 1992 gepubliceerde indices – in onderstaande tabel weergegeven.

Loon-en materiaalindices RWU 1991 Juni 1991 = 100 Volgnr. Maand Loonindex Materiaalindex

(Ln) (Mn)

17 Oktober 1992 103,3 102,1 18 November 1992 103,3 102,1 19 December 1992 103,3 102,0 20 Januari 1993 103,6 102,5 21 Februari 1993 103,6 102,6 22 Maart 1993 103,6 103,6 23 April 1993 103,9 104,7 24 Mei 1993 103,8 104,9 25 Juni 1993 103,8 105,0 26 Juli 1993 104,1 105,7 27 Augustus 1993 104,2 105,6 28 September 1993 104,2 105,6 29 Oktober 1993 104,2 105,4

Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw Postbus 30435 2500 GK ‘s-Gravenhage tel. : 070-37338393 fax : 070-3635682 25 januari 1994

Reageer op dit artikel