nieuws

Resultaat Vaste Waarden Nederland zit in de lift

bouwbreed

Het totaal beleggingsresultaat van de kleine onroerend-goedmaatschappij Vaste Waarden Nederland (VWN) is in 1993 sterk gestegen van f. 2,47 miljoen naar f. 16,9 miljoen.

In 1992 stond het resultaat sterk onder druk door een hoog negatief indirect beleggingsresultaat (waardedaling van de panden) van f. 14,9 miljoen. In het afgelopen boekjaar was er een indirect beleggingsresultaat van slechts f. 3 miljoen. Het directe beleggingsresultaat (huuropbrengsten minus kosten) steeg van f. 17,4 miljoen naar f. 20 miljoen.

De groei kon bereikt worden door een ‘onveranderd’ hoge bezettingsgraad en hogere huurinkomsten. Om de overheadkosten te drukken en risico’s te spreiden, wil VWN groeien naar een portefeuille van f. 800 miljoen tot f. 1 miljard. Nu bezit VWN een portefeuille van f. 398 miljoen. Het vergroten van het bezit krijgt dit jaar daarom veel aandacht, zo schrijft de directie.

Reageer op dit artikel