nieuws

Regering Albanie zoekt meer buitenlandse investeerders

bouwbreed

De regering van Albanie vergroot de inspanningen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Het landsbestuur paste daarvoor de wet op de gezamenlijke ondernemingen aan.

Verkoop van grond aan buitenlanders behoort evenwel nog niet tot de mogelijkheden.

Naar verwacht zullen onder meer de uitermate slechte infrastructuur en gebrekkige nutsvoorzieningen de buitenlandse belangstelling beperken. Pas op termijn zal Albanie over de middelen beschikken om deze mankementen op te lossen.

De Oostenrijkse Rogner Groep maakte eerder een begin met de bouw van een viersterrenhotel in ’s lands hoofdstad Tirana. De investering hiervoor beloopt om en nabij f. 40 miljoen. De Oosteuropabank neemt voor f. 5 miljoen deel aan het po en verstrekte Rogner tevens een lening van f. 24 miljoen. De Oostenrijkse onderneming neemt verder de bouw voor van een vakantiedorp aan de kust. Andere buitenlandse bedrijven zullen in de komende tijd bestaande hotels in Tirana en andere steden renoveren.

In de loop van dit jaar wil Tirana de grote staatsbedrijven privatiseren. Het gaat hierbij om ondernemingen met meer dan 300 medewerkers of een boekwaarde van meer dan f. 1 miljoen. Over de manier waarop dat moet gebeuren maakte de regering nog niets bekend. Naar verwacht zal het landsbestuur kiezen voor grootschalige privatiseringen naar Pools of Tsjechisch model. Of Tirana met deze verkoop succes zal oogsten staat evenwel te bezien. Het overgrote deel van de te verkopen ondernemingen verkeert in een meer dan deplorabele staat. Vorig jaar maakte de regering een begin met de privatisering van de middelgrote bedrijven. Dat gebeurde door middel van aandelenuitgiften waarbij het personeel tegen bepaalde kortingen de aandelen kon kopen.

Volgens de Albaanse regering wist het land tot en met oktober van het vorige jaar ruim 150 gezamenlijke ondernemingen te registreren. Die trokken met elkaar op papier voor ruim f. 300 miljoen aan buitenlands kapitaal aan. Ongeveer een derde van dit bedrag is daadwerkelijk in het land ingevoerd. Van het genoemde aantal gezamenlijke ondernemingen werd 52 procent in 1993 gesticht. Daarvan werkt 53 procent met Italiaanse en 20 procent met Griekse deelnemers.

Ter zake kundigen twijfelen aan het welslagen van de meeste voorgenomen samenwerkingen. Stroom en water vallen nog steeds vaak uit. Daarbij het telefoonnet en de verkeerswegen niet ingericht voor intensief gebruik. Verder lijdt Albanie sterk onder de tekortkomingen van het openbare bestuur. De openstaande buitenlandse schuld zetten een rem op nieuwe kredieten. Ook de bancaire sector vereist dringend aanpassingen. Een groot deel van de bedrijven die reeds zaken doen in het land klagen over ambtelijke willekeur, rechtsonzekerheid, bureaucratische uitwassen en een corrupt bedrijfsleven. Deze constateringen staan in schril contrast met het beeld dat de regering in de verschillende regelingen schetst.

Reageer op dit artikel