nieuws

Planning blijft belangrijk bij uitvoering Hulpmiddelen veranderen, maar principes blijven

bouwbreed

In de tweede helft van de jaren vijftig besteedde het toenmalige weekblad Cobouw regelmatig aandacht aan de methoden van planning in een aantal landen van West- en Oost Europa. De methoden, horizontale balken, waren gelijk ten aanzien van de tijdas.

Ze waren verschillend in het verticaal weergeven van de volgorde van bewerkingen. De ene schreef van boven naar beneden, een ander van beneden naar boven.

Ook besprak Cobouw het in 1958 uitgekomen standaardwerk over planning van de Tsjechische professor ir. Jiri Nezval. Hij introduceerde het cyclogram, later in ons land harmonogram genoemd; alle bewerkingen dienen in hetzelfde tempo, harmonieus te verlopen. In de jaren zestig werden uit het buitenland de planningmethoden volgens ‘het kritieke pad’ overgenomen. De belangrijkste waren:

-GPM – Critical Path Method;

-PERT – Program Evaluation and Review Technique; en

-MPM – Metra Potential Method.

Die methoden vielen samen met de introductie van de mainframe-computer waardoor het mogelijk was de benodigde hoeveelheid rekenwerk te mannen. Die planningmethoden ebden echter weg uit de belangstelling van de bouw, want in de eerste plaats ontbraken bij het gros van de aannemers de computers (de pc’s moesten nog komen) en in de tweede plaats konden de mensen van de uitvoering de resultaten van de netwerkplanningen niet lezen. Resultaat: of men ‘vertaalde’ het netwerk in een balkschema. In de jaren tachtig, toen de pc zijn opmars bij de bouwbedrijven begon, leverden de softwarehuizen in concurrentie planningprogramma’s en het was de verdienste van de SAOB dat daarin wat lijn werd gebracht. Het was K.E.E. Kahkonen van het Technical Centre of Finland die in opdracht van de Universiteit van Reading de historie van de planning in de bouw in kaart bracht en zocht naar een eenvoudige, doch geavanceerde, methode van planning voor de bouw. Hij rapporteerde vorig jaar in Trinidad op het Managementsymposium onder ander het volgend: tussen 1960 en 1990 ontwikkelde de planning in de bouw zich in vier stappen: 1) met de hand in balkenschema’s, 2) met behulp van netwerktechnieken, 3) door middel van expertsystemen voor pc’s en momenteel door 4) research in de richting van logische planningen. Want hij was op grond van interviews tot de conclusie gekomen dat hoe gedetailleerder de planningen werden gemaakt, hoe complexer ze werden en dat het tevens steeds moeilijker werd aan het bouwplaatsmanagement duidelijk te maken dat ze correct waren en bruikbaar.

Beter begrip

Op grond van een literatuuronderzoek kwam hij tot de bevinding dat het voorkeur verdient een planning op te zetten waarin wordt uitgegaan van synchroon lopende middelen als tijd en arbeid of materiaal. Kahkonen viel dus terug op de cyclogrammen van Nezval uit 1958, of de harmonogrammen in ons land. Hij ontwikkelde een model bestaande uit twee delen: een poafhankelijk en een po-onafhankelijk, en beschrijf dit in zijn nota ‘a Model for building construction po scheduling’. Vervolgens beschrijft hij de test van een nieuw computerprogramma ‘aTop’, voor Apple Macintosh pc’s, dat ‘Nexpert’ en SuperCard’ bevat.

Op datzelfde symposium pleitten E. Badu, K. Wada en dr. K. Yamamoto van het Nagoya Institute of Technology in Japan voor dezelfde principiele opzet van een planning. In hun nota ‘Analysis of rhytmical unsynchronized time space diagram by Linea programming’ schrijven ze letterlijk: Time space diagram scheduling technique is known, in most cases, to be more suiteable than bar charts and network methods.’ Ook zij concluderen mislukkingen bij de toepassingen van netwerktechnieken voor planning en stellen voor terug te vallen op de principes van de LP, de lineaire programmering en dus op planning gebaseerd op harmonogrammen. Ook zij hebben met een pc een en ander getoetst en bevelen deze wijze van planning aan. Wij concluderen uit deze nota’s dat de principes van planning uit de jaren vijftig zijn gebleven, maar dat de hulpmiddelen om ermee te werken evolueren. Planning is en blijft een belangrijk instrument voor de uitvoering op de bouwplaats.

Reageer op dit artikel