nieuws

Particulieren willen in Karachi containerhaven gaan bouwen

bouwbreed Premium

Een groep particuliere investeerders bepleit bij de regering van Pakistan een plan voor de aanleg van een particuliere containerterminal in de haven van Karachi. De investering hiervoor beloopt zo’n f. 150 miljoen.

De terminal zou jaarlijks 200000 20-voet equivalenten (TEU) moeten omslaan. Na twee jaar zou de capaciteit moeten uitbreiden tot 425000 TEU’s in de daarop volgende vier jaar. De werken voorzien onder meer in de bouw van een 607 meter lange kademuur.

In eigendom houden

De indieners van het plan zijn de American President Lines uit de Verenigde Staten, International Container Terminal Services uit de Filipijnen en Paramount Communications uit Pakistan. Het consortium wil het po realiseren volgens het principe bouwen-in eigendom houden-beheren.

Havenbeheerder Karachi Port Trust (KPT) ziet evenwel meer in het principe bouwen-beheren-overdragen. De investeerders zouden dan twintig jaar achtereen de terminal ke exploiteren. Een dergelijke overeenkomst sluit aan op een ander particulier po in de haven van Karachi. Dit voorziet eveneens in de bouw van een containerterminal. Dit werk geniet steun van de Internationale Financieringsmaatschappij van de Wereldbank.

KPT besteedt tegelijkertijd de renovatie aan van het oostelijke dok in de haven van Karachi. De beheerder ontving van de Wereldbank een voorlopige toezegging voor een concessionaire lening van f. 60 miljoen.

Kademuur

KPT kaartte deze renovatie voor het eerst in 1988 aan. Het werk voorziet onder meer in de bouw van een 805 meter lange kademuur. De bestaande kademuur is gedeeltelijk ingestort. Het po moet in een deel van de haven accommodatie voor de overslag van containers opleveren. De oplevering moet in april 1996 gebeuren.

De totale kosten belopen ongeveer f. 120 miljoen. De helft daarvan moet in buitenlandse valuta worden betaald. Een delegatie van KPT overlegt met de Wereldbank over het beschikbaar stellen van het deel harde valuta.

Reageer op dit artikel