nieuws

Onderzoek naar verkeersoverlast in Noord-Limburg

bouwbreed

Het Gewest Noord-Limburg heeft door het Raadgevend Ingenieursbureau Cauberg Huygen uit Maastricht een onderzoek laten uitvoeren naar de noodzaak van woningisolatie ter bestrijding van het verkeerslawaai in Noord-Limburg. De knelpunten die het adviesbureau heeft opgemerkt zijn gebaseerd op de te verwachten geluidsbelasting in 2004.

Inmiddels hebben 12 Noordlimburgse gemeenten al 31 poen ingediend, die volgens het Gewest bij lange na niet allemaal bekostigd ke worden.

Alleen al de uitvoering van de vijf meest urgente projekten -193 woningen in Venlo en Tegelen- vergen f. 2,3 miljoen. De projekten zes tot en met tien -96 woningen- zijn voorlopig in de koelkast gezet.

Volgens een woordvoerder van het Gewest Noord-Limburg wordt de te verwachten rijksbijdrage uitgesmeerd over een periode van tien jaar en is het niet uitgesloten dat er nog projekten worden toegevoegd. Dit houdt mede verband met de onzekere situatie over de aanleg van de A73.

Reageer op dit artikel