nieuws

Normering van proceskosten in belastingzaak

bouwbreed Premium

Op 1 januari is een wettelijke normering voor proceskosten in belastingprocedures van kracht geworden. Dat biedt een rechter de mogelijkheid de belastingdienst te veroordelen in de proceskosten, maar geeft tevens een begrenzing van die kosten aan.

Niet alleen kan de rechter de belastingdienst veroordelen tot betaling van de kosten van rechtskundige bijstand, ook kan de veroordeling inhouden dat een vergoeding moet worden betaald van reis- en verblijfkosten, verletkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, fax- en telefoonrekeningen.

Reageer op dit artikel