nieuws

Nieuwbouwplan Groenekan goedgekeurd

bouwbreed

De Kroon is op advies van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State in Den Haag grotendeels akkoord gegaan met het bestemmingsplan ‘Hooge Kamp’ van de gemeente Maartensdijk. In dat plan staat dat ten zuiden van de Groenekanseweg in Groenekan (gemeente Maartensdijk) circa 72, deels gestapelde, woningen gebouwd ke worden. Daarvan zijn er reeds 24 met toestemming van de provincie gerealiseerd. Alleen wat geplande laagbouw in het midden van het plangebied mag van de Kroon (nog) niet gerealiseerd worden omdat de gemeente onvoldoende heeft uitgezocht wat de geluidsbelasting op de gevels van deze woningen zal zijn.

Omwonenden hadden de kroonprocedure aangespannen omdat de noodzaak van woningbouw niet is aangetoond en de landschappelijke waarden van het gebied te veel worden aangetast. De Kroon heeft deze bezwaren echter van tafel geveegd. Van een ernstige aantasting van de natuur is geen sprake en behoefte aan woningen is er wel degelijk.

Tot slot is er door de klagers op gewezen dat er ter plaatse loodverontreiniging in de grond zit. De Kroon stelt vast dat dit inderdaad plaatselijk door de gemeente geconstateerd is. Een nader onderzoek heeft uitgewezen dat het gebied niet gesaneerd hoeft te worden omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

Reageer op dit artikel