nieuws

Minder overheid is goed voor de bouwadviseurs

bouwbreed Premium

De terugtredende overheid biedt kansen voor de bouw. Vooral de adviesbureaus gaan een mooie toekomst tegemoet. Zij zullen steeds vaker overheden helpen bij gecompliceerde infrawerken en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Nu al zijn honderden ‘goed betaalde denkers’ van Grontmij, DHV en PRC noodzakelijk om twee grote trein-infrawerken – Hogesnelheidslijn en Betuwelijn – tot een goed eind te brengen.

“Het is een goede zaak dat de overheid zich gaat concentreren op de activiteiten waar zij goed in is. Bepaalde werkzaamheden ke veel beter gedaan worden door het bedrijfsleven. Maar je moet het bedrijfsleven wel op een goede manier inzetten. Zo zijn onafhankelijk adviesbureaus bij uitstek geschikt om overheden ter begeleiding bij ingewikkelde poen. Bij de bureaus zit, hoe raar het ook klinkt, gedegen kennis van gecompliceerde regelgevingen. Uiteraard moet er wel een controle vanuit de overheid blijven plaatsvinden.”

Het zijn de woorden van mr. P. Scholten, president-commissaris van PRC management consultants en in het dagelijkse leven burgemeester van Arnhem. In zijn eerste hoedanigheid sprak hij gisteren in Aviodome op Schiphol voor een zaal van honderden topbestuurders uit onder andere de bouwnijverheid. PRC vierde daar zijn 25-jarig bestaan. Het thema van het samenzijn was de terugtredende overheid.

“De overheid heeft bijvoorbeeld de huisvestigingsbudgetten voor de scholen gedelegeerd naar de scholen zelf. De besturen krijgen daardoor veel meer grip op de uitgaven en ke beter sturen”, geeft drs. ing. D.J. Kras, algemeen directeur PRC, aan als een goed voorbeeld van een overheid die zich slechts concentreert op het maken van een flankerend beleid.

Buiten de wereld van het advies is PRC, met 130 medewerkers, betrekkelijk onbekend. Volgens Scholten en Kras pronkt deze onderneming na Twijnstra Gudde en Starke Diekstra op de derde plaats. De omzet lag vorig jaar op f. 20 miljoen en de winst bedroeg daar 7 procent van. Ongeveer 75 procent van de opdrachten komt uit de hoek van de (semi) overheid.

Kras: “We zijn groter dan Berenschot/Osborne en ijzersterk in de gezondheidszorg en scholen. We adviseren de opdrachtgever, zodat ze een goede opdrachtgever ke worden. Besturen van scholen krijgen van ons opleidingen zodat ze met architecten en aannemers in de slag ke gaan. In Rotterdam ondersteunen we Gemeentewerken bij de planning van een nieuwe metrolijn. Voor de Nederlandse Spoorwegen begeleiding we de projectorganisatie van de Betuwelijn. Dit zijn voorbeelden van wat het particuliere bedrijfsleven kan doen als de overheid terugtreedt. Simpel gezegd we verkopen efficiency.”

Schoon vegen

Kras geeft met een simpel rekenvoorbeeld aan wat zijn bureau kan betekenen voor een schoolbestuur. “Zij krijgen een budget van honderd. Vroeger werd getracht dat ook maximaal uit te geven. Nu streven we naar budgetoptimalisatie. De bouw trachten we vast te zetten op 90 en de rest, noem het maar een meevaller, gebruiken we bijvoorbeeld voor betere vloerbedekking of een andere gevel.”

De overheid maakt een veranderingproces door, de zogenaamde Grote Efficiency Operatie (GEO). De taak van nachtwaker, zo’n 150 jaar geleden, dijden tot halverwege de tachtiger jaren uit tot een monstrueuze organisatie. Geo haalt de bezem door alle ambtelijke organisaties. Scholten, even als bestuurder van de stad Arnhem: “We hebben niet voor niets onze straatmakers al lang geleden en het elektriciteitsbedrijf sinds kort naar de markt gebracht. Het zijn goede private bedrijven geworden. Vroeger hadden ze geen concurrentie en nu krijgen ze die prikkel wel. Maar deze ontwikkeling is ook goed voor woningbouwcorporaties en aan gemeenten verbonden architectenbureaus. Door de vrijheid van de markt worden het betere bedrijven.”

Wat Scholten niet vertelt, is dat de overheid terugtreedt, maar dat men in Den Haag met nog veel meer energie werkt aan de verfijning van de regelgeving. Hij vindt het geen bezwaar om voor dit traject kennis in te huren.

“De mensen zijn niet goedkoop. Het is goedkoper dan een adviesdienst zelf te hebben. Daarbij komt dat deze onafhankelijk zijn en poen neutraler behandelen. Het gaat daardoor veel sneller, deze tijdwinst levert ons geld op.”

Overigens waarschuwde Scholten gisteren de bouwnijverheid vooral constructief, innovatief en goedkoop mee te denken met de overheid. “Europa wordt van buiten benaderd door grote turn-key contractors als het Amerikaanse Bechtel, Foster Wheeler of Japanners als Kajima, Ohbayashi of Takenaka. De bouwnijverheid zal formules moeten bedenken, die een antwoord daarop geven. Niet door hen tegen te werken, maar door beter te zijn dan zij. Een Betuwelijn zonder geluidsoverlast of landschap-aantasting moeten we zelf aanke?”

Drs. ing. D.J. Kras, algemeen directeur PRC.

Reageer op dit artikel